Přejít k navigační liště

Archiv autora: Aleš Roubíček

Extrémní programátor webových aplikací v TopMonks. Host a facilitátor českých Code Retreatů.

Komentáře: 40

Potřebujeme Flux?

Flux je návrhový vzor spojený hlavně s knihovnou React. Je vždy potřeba s Reactem tento vzor používat? Existují i jiné přístupy, která nám práci s Reactem usnadní? Co když používám Angular? Na tyto otázky bychom měli najít odpověď v tomto článku.