Přejít k navigační liště

Archiv autora: Lukáš Pazderka

Od roku 2007 jsem pracoval jako technik speciální informatiky a později i lektor nevidomých studentů Masarykovy univerzity ve středisku Teiresiás. Mým úkolem byla správa kompenzačních pomůcek, které v našem středisku využívali hendikepovaní studenti. Jako lektor jsem vyučoval jak pracovat s počítačem, pokud nevidíte, nebo vidíte špatně. Jednalo se o studenty prezenčního i distančního vzdělávání. Při této práci jsem nabral zkušenosti s tím, co tito uživatelé považují za překážky při práci na internetu a jak potřebují web připravit, aby na něm mohli plnohodnotně pracovat. Kromě nevidomých studentů jsem se potkával i se studenty s jinými potížemi, jako jsou třeba neslyšící, nebo uživatelé s motorickým postižením horních končetin.
V roce 2015 jsem nastoupil ve společnosti Seznam.cz jako specialista na přístupnost a měl jsem možnost do problematiky přístupnosti nahlédnout i z druhé strany. Pro kolegy, frontendové vývojáře, návrháře UI a UX a produktové manažery připravuji materiály, tak, aby naše stránky byly, pokud možno přístupné.

Kontrolní číslice čárového kódu (úloha z kroužku programování pro děti)

Kolik lidí si podle vás v supermarketu kontroluje účtenku, aby se ujistili, zda jim namarkovali vše správně? Obvykle ne mnoho, jelikož čárový kód je tak spolehlivý, že mu důvěřují, že funguje. (Já tedy vídám, že si to lidé kontrolují a namátkově to dělám tady. Přeci jen je tam lidský prvek, ne vše se markuje podle kódu, případně může být zboží špatně přiřazeno).