Předpovědi pro rok 2012

… protože kdo nepředpovídá, jako by nebyl. Co se tedy za uplynulý rok povedlo a co se povede v roce příštím? Shrneme si to podstatné pro webový vývoj, trošku zkorigujeme pro zdejší podmínky, a za rok se tomu budeme moci společně zasmát. Anebo…?

Rok poté…

Před rokem jsme se na těchto stránkách dopustili podobné předpovědi, nazvané Web Buzzwords 2011. Jak vyšla?

Ohledně HTML5 jsme se těšili na verzi Firefox 4. Netušili jsme, že Firefox přejde na číslování celými čísly, takže jsme rok 2011 opustili s verzí Firefox 9.0.1. Podle starého číslování by to bylo tak nanejvýš 4.3, ale když je třeba dohnat a předehnat konkurenci, je číslo verze vidět jako první, tak proč nedohnat minimálně tím číslem, že?

Stav implementace technologických novinek je poměrně uspokojivý a vyrovnaný. Na jednom pólu je WebKit, či lépe řečeno především Chrome, které se nestydí implementovat kdejakou novinku, i kdyby ji mělo za měsíc zase odstranit. Na druhém pólu je Internet Explorer, který implementuje jen stabilní specifikace, protože by se mu každý neodladěný výstřelek dokázal velmi škaredě vymstít, a to je pro korporátní sféru, kde se životnost jedné verze prohlížeče počítá minimálně na roky, nepřijatelné.

V březnu 2011 vyšel IE verze 9. Rozhraní je u něho ještě minimalističtější (vliv Chrome – podobnému trendu podlehly všechny prohlížeče), v podpoře nových technologií je ale proti verzi 8 patrný obrovský pokrok. Ano, IE9 je moderní webový prohlížeč. Největším problémem jsou tak paradoxně „modernizační upozornění“ a „graceful degradation“ s chybnou detekcí (z UA, nikoli podle schopností), takže mnozí uživatelé s IE9 na stránkách, které by jim mohly bez problémů fungovat, vidí (zcela zbytečně) ořezané verze webů a arogantní hlášky o „zastaralých prohlížečích“. Ano, je to problém, který způsobují tentokrát weboví vývojáři; je to známé „web je optimalizován pro IE4“ z druhé strany.

Jakékoli případné souboje mezi HTML5 a Flashem uťalo rázně samotné Adobe – jejich vývojářské nástroje se orientují na HTML5, mobilní verze flashového přehrávače byla zaříznuta a nad dalšími technologiemi se vznáší otazník.

Co tedy bude v téhle oblasti trendem roku 2012? Implementace – čím dál víc prohlížečů bude podporovat nové technologie. Generovaný kód – směr, který nastínily minifikátory a generátory kódu: HTML, co jde klientům, už nemusí být „lidsky čitelné“. V roce 2012 by mohl přijít posun směrem k vyšší úrovni abstrakce, k nástrojům, které umožní designérovi navrhnout web a nestarat se až tak o HTML a CSS – ostatně webové technologie jsou jen prostředky, nikoli cíl samotný. Pokud se takové nástroje v roce 2012 objeví, narazí na velmi silný odpor webových vývojářů.

JavaScript

Rok 2011 byl „rokem JavaScriptu“. Všechny prohlížeče se snažily JavaScript zrychlit, a většině se to podařilo. Prosazuje se verze 5, některá API si vynutila nové jazykové konstrukce (ArrayBuffer), prohlížeče implementují v čím dál větší míře API pro přístup k souborům nebo pro přístup k nízkoúrovňovým prostředkům (zvuk na úrovni samplu apod.)

Rychlejší JavaScript přináší další možnosti – od 3D animací po zpracování videa v reálném čase. Tedy to, co měla dělat Java a applety. Obojí zmizelo v propadlišti času a je dnes spíš kuriozitou než běžnou součástí moderních webů.

Upevnění pozice JavaScriptu přišlo především díky dvěma technologiím – Node.js a Coffeescriptu. Node.js oprášil zájem o JavaScript na straně serveru a pod heslem „nač více jazyků, když můžete použít jeden na frontend i backend?“ nabízí programátorům kromě stejného jazyka i leckdy stejné prostředí – knihovny mohou běžet na serveru i na klientu.

Coffeescript nevypadá, že by ztrácel dech – už vyšly první knihy a existuje stále víc nástrojů. Objevují se i silné hlasy proti, které připomínají, jak kdosi poznamenal, argumentaci assembleristů proti C („při debugování vidím nějaký vytvořený kód a nevím, která část v C tomu odpovídá“). Vedle Coffeescriptu nastoupil Google Dart.

Ačkoli je základní myšlenka Dartu zajímavá – jazyk s vlastním běhovým prostředím v prohlížeči, který ale může být přeložen i do JS a vykonán v prohlížečích, které Dart nemají – jsou výsledky z roku 2011 nepřesvědčivé.

Po pravdě řečeno by, oproti očekávání Google fans, mohl Dart velmi reálně následovat třeba jazyk Go nebo Google Gears. Podobně jako Google Plus, které pravděpodobně v roce 2012 nabere trajektorii podobnou osudu Orkutu a Wave.

JavaScript i v roce 2012 bude „webovým assemblerem“ a svou roli a dominanci ještě posílí. S tímto posílením přijde i zvýšení nároků na webové vývojáře, kteří budou muset v daleko větší míře zvládat asynchronní programování a psaní programů, řízených událostmi. O „objektovém modelu“ a „jmenných prostorech“ nemluvě – pro argument „JavaScript je špatný (a tak ho nemusím umět pořádně)“ bude stále míň prostoru. Jedinou šanci pak budou představovat různé transpilery – překladače z „něčeho“ do JavaScriptu, nebo generátory kódu.

Předpověď trendů pro rok 2012 se moc nemění: Nová API pro HTML5, překladače a minifikátory (Closure Compiler), z jazyků pak CoffeeScript, knihovny jQuery, Backbone, po nějakou dobu i Angular.js. Rozšíří se nejrůznější shim a polyfills.

Mobilní web

Mobilní web roste, tažen dopředu boomem tabletů a zlevněním smartfonů. V roce 2011 se začalo hovořit o přístupu „mobile first“. V roce 2012 lze asi očekávat jeho „evangelizaci“. Mobilizace webu by mohla zpětně zapůsobit na web a přinést zjednodušení UI. Toto zjednodušení by mohlo dál vést k posilování trendu „opinionated applications“, tedy software, který nechá na uživateli jen několik podstatných nastavení, ostatní rozhodne za něj.

Tento přístup narazí, samozřejmě, na odpor vývojářů, přesvědčených, že každý chce co nejprofesionálnější aplikaci (čti: takovou, kde se dá nastavit úplně všechno) a nikdo by přeci dobrovolně nepoužíval něco, co mu nedává na výběr. Přesto lze u uživatelských aplikací (tedy u těch, co jsou navrženy s ohledem na uživatele, ne na přesvědčení vývojářů) očekávat v roce 2012 stále víc redesignů, podobných tomu, kterým prošel populární Twitterific. Ostatně máme podobný příklad z ČR: redesign Super.cz. (K tématu lze jen doporučit komentář designéra Super.cz k stejnému pokusu u jiného webu)


Gartner

A další buzzwordy?

Loni jsme v předpovědích zmiňovali i sémantický web: „Ne, ani v roce 2011 pravděpodobně nelze očekávat nic, co by dokázalo v obsahu webu nalézt nějaký řád a smysluplně ho využít. Ale neházíme flintu do žita, pátrání bude pokračovat…“ Můžeme to snad jen doslova zopakovat.

Gamifikace by měla být dalším velkým tématem roku 2012. Lze očekávat, že se objeví několik lidí, kteří vědí, o čem mluví, a pak záplava čičmundů, kteří si tímto slovem vyfutrují ústa, aby ukázali, jak jsou in a trendy. Ti, co ji uchopí správně, vydělají. Ti, kteří budou poslouchat gamifikační zlatokopy, tento nápad ještě v letošním roce proklejí do třetího kolene.

Na Zdrojáku se budeme snažit najít autory z té první skupiny a zprostředkovat vám jejich pohled – tedy v první řadě co gamifikace je, jak funguje a proč tak funguje. Ovšem nebude to lehké čtení, očekávejte spoustu přesahů do soft skills, do psychologie, sociologie a dalších podobných oborů, co jsou u techniků často v opovržení.

Google Chrome OS nakonec zapadl. Vznikl netbook s tímto OS, dočkal se vlažného přijetí, někteří geekové si Chrome OS nacpali do svých netbooků, a – a dál nic. Z proklamací o druhé polovině roku 2011 a o mnoha velkých firmách, které připravují HW pro Chrome OS, nakonec potichu sešlo, a výsledek: nula. Koncept „bootujícího prohlížeče“ jistě přežije, jen to pravděpodobně nebude tento Chrome OS.

Mnohem lepší entrée předvedl, když už jsme u nových OS, Windows Phone. Jednoduchý, zároveň svižný OS, snadno integrovatelný s MS infrastrukturou, s prohlížečem IE9 – a hlavně s už existujícími a dostupnými přístroji a s obrovskou vývojářskou základnou. Rozhraní WP7 je pro lidi, zvyklé na mnoho barevných ikonek a widgetů a doplňků, na pohled strohé a „pro lamy“. Ovšem přesně odpovídá výše naznačenému designérskému trendu, kdy je obsah sám funkčním prvkem (dalším příkladem může být třeba Flipboard – čtečka „bez designu“).

Ale taky je možné, že všichni budeme mít úplně jiné starosti. Redakce Zdrojáku všem čtenářům přeje, aby těch jiných bylo co nejmíň.

Začal programovat v roce 1984 s programovatelnou kalkulačkou. Pokračoval k BASICu, assembleru Z80, Forthu, Pascalu, Céčku, dalším assemblerům, před časem v PHP a teď by rád neprogramoval a radši se věnoval starým počítačům.

Komentáře: 2

Přehled komentářů

pajasevi WP 7
Force to je úroveň
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=3590