Real-time multiplayer Facebook piškvorky – Facebook

Dnes naši připravenou aplikaci umístíme na Facebook. Postupně projdeme všechny jednotlivé kroky.

Seriál: Real-time multiplayer Facebook piškvorky (3 díly)

 1. Real-time multiplayer Facebook piškvorky 6.2.2013
 2. Real-time multiplayer Facebook piškvorky – real-time multiplayer 11.2.2013
 3. Real-time multiplayer Facebook piškvorky – Facebook 20.2.2013

Abychom mohli piškvorky umístit na Facebook, budeme muset nejdříve vytvořit aplikaci. Nejdříve se přihlaste na https://developers.facebook.com/apps. Tam klikněte na Vytvořit novou aplikaci.

V této sérii článků si ukážeme, zaprvé jak vytvořit jednoduchou real-time hru za použití Kinetic.JS, Socket.IO a Node.JS a zadruhé jak z takové hry udělat Facebookovou aplikaci s JavaScript SDK.

Zadejte název aplikace (na obrázku pole App Name) a jmenný prostor, kde bude aplikace sídlit (pole Název aplikace, pokud např. zadáte five-in-a-row, vaše aplikace bude na adrese http://apps.facebook.com/five-in-a-row).

Základní nastavení

V základním nastavení aplikace nechte povolen Režim pískoviště. Režim pískoviště znamená, že k aplikaci budou mít přístup pouze vývojáři aplikace a testovací uživatelé. Ze způsobů integrace klikněte na Aplikace na Facebooku, zadejte Canvas URL. Šířku a výšku prostoru použijeme pevnou – 760x600px.

Dialog pro vytvoření testovacích uživatelů

Vpravo klikněte na Developer Roles a vytvořte dva testovací uživatele.

Poté klikněte na Modify a udělejte z uživatelů přátele.

Seznam testovacích uživatelů a tlačítko Make Friends

Dialog spřátelení testovacích uživatelů

Nakonec ještě upravte v App Details kategorii aplikace na HryStolní hry.

Úprava kategorie aplikace

Zdrojové kódy

Stáhnětě si zdrojové kódy 2. dílu:

$ git clone https://github.com/jakubkulhan/xo.git
$ git checkout dil2

Server

Vytvoříme soubor channel.html a uložíme do adresáře public:

<script src="//connect.facebook.net/en_US/all.js"></script>

Tento soubor poté využívá Javascript SDK pro komunikaci mezi doménami.

Upravíme server (app.js), přidáme:

// …

app.get('/channel.html', function (req, res) {
  var oneYear = 31536000;

  res.set({
    'Pragma': 'public',
    'Cache-Control': 'max-age=' + oneYear,
    'Expires': new Date(Date.now() + oneYear * 1000).toUTCString()
  });

  res.sendfile(__dirname + '/public/channel.html');
});

Kešování souboru channel.html je doporučeno nastavit na hodně dlouho, tak to uděláme.

app.all('/xo/', function (req, res) {
  res.sendfile(__dirname + '/public/xo.html');
});

// …

Jak jste si určitě všimli, při nastavování aplikace jsme její Canvas URL nastavili na http://localhost:8000/xo/. Facebook je tvrdohlavý a nenechá vás nastavit Canvas URL na nic jiného, než co končí lomítkem (/) nebo obsahuje otazník (?), takže jsme použili cestu /xo/ a budeme na ní servírovat xo.html.

Facebook na Canvas URL posílá POST požadavek, jenž v těle nese signed_request. signed_request obsahuje informace o uživateli, OAuth token ad. My jej nevyužijeme, budeme pracovat čistě s Javascript SDK.

Klient

Z controlleru aplikace odstraníme prompt()y na zjišťování uživatelských ID hráčů a místo toho použijeme ID uživatele z Facebooku:

// …

    window.onFBLogin = function (fbUid) {
      uid = fbUid;
      socket.emit('uid', uid);
    };

// …

window.onFBLogin() zavoláme, až incializujeme SDK, uživatel se přihlásí a povolí naši aplikaci.

Pro získání ID protihráče použijeme apprequest:

// …
      onOverlayButtonClick: function () {
        if (uid) {
          next();

        } else {
          var interval = setInterval(function () {
            if (uid) {
              clearInterval(interval);
              next();
            }
          }, 100);
        }

        function next() {
          FB.ui({
            method: 'apprequests',
            message: 'Play five in a row with me!',
            max_recipients: 1
          }, function (response) {
            if (response) {
              ui.overlay.setText('waiting…');
              ui.overlay.hideButton();

              socket.emit('waitingFor', response.to[0]);
            }
          });
        }
      }

// …

Nejdříve si počkáme, až budeme mít nastavené ID hráče. V tom případě bylo již zavoláno window.onFBLogin(), SDK bylo incializováno a my s ním můžeme pracovat. FB.ui() zobrazí dialog v závislosti na dané method. apprequests zobrazí dialog na posílání apprequestů. max_recipients nám udává, že uživatel bude moci vybrat maximálně jednu osobu, které pošle žádost. Pokud uživatel nikoho nevybere a dialog zruší, bude v response null. Jinak dostaneme v responseobjekt, který bude mimo jiné v to obsahovat pole s ID uživatelů, jimž byl apprequest odeslán. Takže serveru ohlásíme, že čekáme na hru s vybraným uživatelem.

Poslední částí, již je potřeba změnit, je funkce tryWin(). Ta místo toho, aby pouze informovala uživatele alert()em o jeho výhře/prohře, mu dá možnost jeho výsledek sdílet v jeho feedu:

// …

    function tryWin(color) {
      var win = model.checkWin(color);

      if (win) {
        socket.emit('end');

        ui.squares.cross(win);

        ui.overlay.show(function () {
          FB.api(opponentUid, function (response) {
            FB.ui({
              method: 'feed',
              name: color === model.myColor ? 'I won :)' : 'I lost :(',
              caption: color === model.myColor
                ? 'I just beat ' + response.name + ' in five in a row!'
                : 'I just got beaten by ' + response.name + ' in five in a row…',
              link: 'http://apps.facebook.com/five-in-a-row/',
              picture: location.protocol + '//' + location.host + '/img/logo.png'
            });
          });
        });
      }
    }

// …

FB.api() zprostředkovává přístup ke Graph API. Zjistíme si jméno protihráče, abychom ho mohli zmínit ve zprávě, kterou přidáme do feedu. FB.ui() s method: 'feed' zobrazí dialog pro přidání zprávy do feedu uživatele.

Dále musíme do xo.html přidat načtení a inicializaci Javascript SDK.

<div id="fb-root"></div>

Podobně jako Kinetic.JS potřebuje element, do kterého bude umisťovat jím vytvářené elementy, Javascript SDK potřebuje element s ID fb-root. fb-root nesmí být skrytý a nesmí být umístěn v elementu s position: absolute nebo position: relative, vkládané elementy jsou pozicované vzhledem k tělu stránky, takže by se nemusely dobře zobrazovat.

<script type="text/javascript">
  window.fbAsyncInit = function () {

window.fbAsyncInit() se zavolá, až se načte Javascript SDK.

    FB.init({
      appId   : '556233954388196',
      channelUrl : '//' + location.host + '/channel.html',
      status   : true,
      cookie   : true,
      xfbml   : false
    });

FB.init() inicializuje SDK.

    FB.getLoginStatus(onLogin);

    function onLogin(response) {
      if (!response.authResponse || !response.authResponse.userID) {
        FB.login(onLogin, { scope: 'publish_actions' });

      } else {
        var uid = response.authResponse.userID;

        window.onFBLogin(uid);

        var options = decodeURIComponent(location.search.slice(1))
          .split('&')
          .reduce(function _reduce (a, b) {
            b = b.split('=');
            a[b[0]] = b[1];
            return a;
          }, {});

        if (options.request_ids) {
          var requestIds = options.request_ids.split(',');

          while (requestIds.length) {
            FB.api(requestIds.pop() + '_' + uid, 'delete', function (response) {});
          }
        }
      }
    }
  };

Až se inicializuje SDK, vyzkoušíme, jestli je uživatel přihlášen a povolil si naši aplikaci (FB.getLoginStatus()). Jestliže se tak nestalo, bude authResponse prázdná a uživatel se bude muset přihlásit / povolit naši aplikaci – FB.login() zobrazí přihlašovací dialog. Jinak máme uživatelovo ID a zavoláme window.onFBLogin().

Dále v onLogin() je kód pro odstranění apprequestů. Apprequesty se neodstraňují automaticky, když na ně uživatel klikne, aplikace se o to musí starat sama. Jestliže jsme pozvali uživatele a ten na Facebook home klikl na zobrazenou žádost/upozornění, aplikace dostane v GET parametru request_ids seznam ID apprequestů spojený čárkou. Za ID apprequestu musíme přidat podtržítko a naše ID uživatele, abychom mazali apprequest pro konkrétního uživatele (celý apprequest můžeme smazat pouze, jsme-li přihlášeni za aplikaci).

  (function(d, debug){
    var js, id = 'facebook-jssdk', ref = d.getElementsByTagName('script')[0];
    if (d.getElementById(id)) {return;}
    js = d.createElement('script'); js.id = id; js.async = true;
    js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all" + (debug ? "/debug" : "") + ".js";
    ref.parentNode.insertBefore(js, ref);
  }(document, /*debug*/ false));
</script>

Předchozí kus kód můžete najít přímo na stránkách Javascript SDK. Načte asynchronně všechny potřebné skripty. Ty potom zavolají window.fbAsyncInit().

Závěr

Tyto piškvorky využívají jen zlomek z možností, jenž Facebook API nabízí. Avšak při použití Javascript SDK budete prakticky pořád volat FB.ui() a FB.api().

Další zdroje:

Kompletní kód hry po tomto díle:

$ git checkout dil3

Nyní už stačí jen v nastaveních aplikace vypnout Režim pískoviště. Budete muset zadat Secure Canvas URL a servírovat aplikaci přes HTTPS. Ale až tohle uděláte, můžete aplikaci pustit do světa appcentra!

Autor programuje v Javascriptu, PHP, Javě, Golangu… ve všem možném. Ve volném čase probádává nejrůznější zákoutí světa programovacích jazyků a databází a všeho kolem nich.

Komentáře: 3

Přehled komentářů

mic362 Super, díky
Bobík Autorizace aplikace
Honza
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=7139