Reportáž z Prague PostgreSQL Developer’s Day 2013

Ve čtvrtek 30.5.2013 se uskutečnil šestý ročník jednodenní konference o databázi PostgreSQL na MFF UK v Praze. Tentokrát hlavně ve znamení informací o připravované verzi PostgreSQL 9.3.

Reportáž z Prague PostgreSQL Developer’s Day 2013

Ve čtvrtek 30.5.2013 se uskutečnil šestý ročník jednodenní konference o databázi PostgreSQL na MFF UK v Praze. Tentokrát hlavně ve znamení informací o připravované verzi PostgreSQL 9.3.

Zahájení bylo pěkně pojato s vtipem, přišel se na nás podívat maskot postgresu.

p2d2_001

Pavel Stěhule – Novinky v PostgreSQL 9.3

Pavlova přednáška o novinkách v PostgreSQL 9.3 byla tradičně velmi dobrá a mě zaujaly hlavně indexy pro hledání přes regulární výrazy, materializované pohledy, DDL triggery a další Foreign Data Wraper (FDW) pro přístup k externím datovým zdrojům.

Více v Pavlově článku na root.cz, kde všechno je podrobně vysvětleno.

Pavel Stěhule

Jan Pěček – Verzování a publikace dat na webu za pomoci PostgreSQL

Přednáška o webu TOPkontakt.cz a jak realizovali verzování dokumentů pomocí PSQL mi přišla zbytečně rozvleklá a nepřinesla mi nic zajímavého. Podobné téma na konci zmínili v lighting talks o použití hstore extenze pro ukládání a obnovení záznamu, za 5 minut bylo vše jasné.

Jan Pěček

Markus Winand – Pagination Done the PostgreSQL Way

Markus byl jediný zahraniční řečník a jeho přednáška se mi hodně líbila. Autor knihy SQL Performance Explained popsal na příkladech a grafech, jak je možné dělat dobře stránkování, vynechat problematický offset a nahradit ho seek metodou.

Markus Winand

Tomáš Vondra – Užitečné, ale opomíjené extenze

Na Tomášovu přednášku jsem se velmi těšil, protože vím, že extenze zajímavě rozšiřují možnosti PostgreSQL. Zatím jsem používal jsem hstore a unaccent.

Po přednášce jsem si hned přidal pg_stat_statements, která se pro vývoj často hodí.

Některé extenze máte přímo dodávané s PostgreSQL:

 • hstore – rozšíření datového typu na možnost uloží hash záznamu
 • ltree – datový typ pro stromovou strukturu
 • pgcrypto – kryptografické funkce
 • pg_stat_statements – záznamy o všech provedených dotazech, jejich trvání a náročnosti
 • btree_gist – přidaný GiST index operátor btree

a další jsou dostupné na webu pgxn.org.

 • quantile – výpočet kvantilů a percentilů
 • pg_reorg – nástroj pro lepší údržbu databáze než jen VACUUM a FULL VACUUM
 • pg_partman – nástroj pro práci s partitions
 • pgTap – testování v PostgreSQL
 • plproxy – partitioning jako databázová funkce
 • plv8 – V8 a javascript jako jazyk pro psaní funkcí v databázi
 • s3_fdw – podpora pro práci s daty na S3
 • semver – semantické verzování

Michal Valenta – Co jsou základy databází a jak je učit?

Tato přednáška byla spíše o diskusi, co a jak měnit na výuce databází, jediný zajímavý závěr byl, ať se studenti neučí na běžných modelových jednoduchých databázích.

Měli by mít k dispozici velkou databázi. Naučit se optimalizovat, aby znali a uměli používat EXPLAIN a další debugovací nástroje pro databáze. V praxi tyto zkušenosti často u absolventů chybí a neznají pořádně ani co to je prováděcí plán.

Jan Holčapek – Load dat do PostgreSQL

Přednáška z praxe v GoodData nás seznámila s možnostmi nahrávání dat z CSV souborů a všechny představené metody (COPY, file_fdw, pg_bulkload) byly popsány. V PostgreSQL stále chybí metoda MERGE, a to se v blízké době nezmění. Nejlépe (do určitého objemu dat) je použít file_fdw, kde i mně subjektivně práce s tímto ovladačem přišla nejlepší.

Jan Holčapek

Jan Král a Karel Minařík – Elasticsearch

Nakonec byla přednáška mimo databázový svět PostgreSQL a to search enginu Elasticsearch, který se dá velmi dobře použít jako náhrada za TSEARCH a umí i mnoho dalšího.

Přednáška byla složena ze samých ukázek na datech z dba.stackexchange.com. Ukázky naleznete na git.io/p2d2es a můžete si je prakticky také vyzkoušet. Pro lepší zobrazení na konzoli můžete využít nástroj, který si autoři připravili pro demonstraci.

Jan Král, Karel Minařík

Zhodnocení

Šestý ročník se organizátorům opět povedl a myslím si, že je vidět, že máme komunitu kolem této open source databáze hodně aktivní. V uplynulém roce P2D2 i PostgreSQL Conference Europe 2012, že rozvoj a použití velmi dobře konkuruje velkým komerčním databázím.

Jediné co bych považoval za zápor, je občas špatná úroveň prezentací, párkrát jsem málem usnul.

8923275865_5a6ef46f90_c

Další fotografie z akce najdete na Flickru.

Autorem většiny fotografií je Tomáš Vondra.

Ladislav Prskavec pracuje jako leader SRE Teamu v Oracle Apiary. V současné době jej kromě programování v NodeJS a Ruby baví především další jazyky jako je Go Lang, R a nástroje pro automatizaci infrastruktury jako Ansible a Docker. Autor je aktivní evagelista v používání verzovacích systémů a continuous delivery.

Zatím nebyl přidán žádný komentář, buďte první!

Přidat komentář
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=8665