Tolerance myši u vysouvacího menu

Při vytváření menu reagujícího na najetí myši (hover) je dobré tolerovat nepřesnou cestu myší. Dnes vám ukážeme, jak na to.

Článek původně vyšel na autorově webu Je čas.

Celou situaci ilustruje následující obrázek.

Přesun kurzoru myši

Při pohybu z položky první úrovně (A) na zanořenou položku (B) existují dva základní způsoby, kudy přesunout kursor.

  1. Přímou zelenou trasou.
  2. Oklikou po trase červené.

Cílem by mělo být zajistit, aby fungoval přesun přímou trasou – pro uživatele je přirozenější přesouvat kursor po nejkratší možné trase.

Problém

Problém běžného hover menu v CSS, kde se podnabídka zobrazuje do strany, je, že při volbě přímé trasy se rozevře jiná položka, viz vysouvací menu v CSS.

Kromě CSS navigací webových stránek a aplikací tímto nedostatkem trpí i uživatelská rozhraní některých desktopových aplikací.

netbeans

Nepohodlné hover menu v NetBeans IDE.

Většina aplikací se ale toto chování snaží řešit ke spokojenosti uživatele.

windows

Možnost přejet přímo v nabídce Windows.

Možná řešení

Nemožnost přejet na podnabídku přes jinou položku vyšší úrovně má několik způsobů řešení.

Řešení č. 1: Časová prodleva

Relativně spolehlivé a zároveň poměrně jednoduché řešení je použití časové prodlevy.

Podnabídka se nezobrazí/nezmizí hned, ale až po určité době (například 0,5 vteřin), což dá uživateli prostor si v úseku té půl vteřiny přejet myší na cíl libovolnou cestou, aniž by podnabídka zmizela.

Nevýhoda je právě ta časová prodleva v případě, že je cílem rozevřít jinou podnabídku.

Také není dobré časovou prodlevou kombinovat s navigací, kde položky první úrovně po kliknutí způsobí přechod na jinou stránku. Mohlo by se stát, že by uživatel nevydržel čekat a kliknul, začala by se načítat nová stránka, během toho by se třeba už konečně zobrazilo podmenu, načež by se přešlo na novou stránku. Takové chování je hodně otravné.

Řešení č. 2: Zvětšení ploch

Další možnost je zvětšit/přidat plochy, které budou držet nabídku otevřenou.

dopocitani

V momentě najetí na položku první úrovně (A) se na základě posice kursoru spočítá trojúhelník, který po najetí udrží podnabídku otevřenou.

Výhoda je, že při pohybu mezi položkami první úrovně (přibližně svislý pohyb myší) není nutné čekat s otevřením podnabídky.

Nevýhoda tohoto postupu spočívá v nutnosti relativně přesného pohybu myší. Pokud uživatel kursorem trochu cukne, snadno se dostane z vymezeného trojúhelníku.

I tento postup je vhodné skloubit s časovačem, protože když návštěvník zůstane s kursorem umístěným v „trojúhelníku“ na jiné položce delší dobu, dá se očekávat, že by preferoval její rozbalení.

Vytvořit potřebnou plochu by šlo v nových prohlížečích celkem elegantně pomocí CSS vlastnosti clip. Na základě souřadnice kursoru a souřadnic podnabídky.

Ve starších prohlížečích nezbývá než počítat souřadnice kursoru při pohybu v rámci celého menu a na základě toho zjišťovat, jestli se kursor nachází na pomyslné rozšířené ploše.

Řešení č. 3: Sledování směru kursoru

Situaci s pomyslným trojúhelníkem jde zjednodušit na pouhé zkoumání směru, kterým se kursor pohybuje.

Dá se očekávat, že když při přejetí z jedné položky první úrovně na druhou bude nízká vodorovná ↔ změna souřadnic, uživatel chce změnit hlavní položku a ne najet na podnabídku.

Na základě toho se nabízí upravit řešení s časovou prodlevou a přidat pomyslné pásmo, které způsobí okamžitou (nebo rychlejší) změnu hlavní položky.

Za změnu položky jde považovat situace, kdy se kursor nepřibližuje podnabídce (s nějakou tolerancí). Zelené pole na obrázku znázorňuje plochu sousední nabídky, která by mohla rychlejší změnu vyvolat. Pokud by se podnabídka nezobrazovala až na úrovni aktivní položky (A), ale už odshora celé navigace, byla by podobná plocha i pro směr vzhůru.

Pásmo okamžité změny položky

Řešení č. 4: Přibližné plochy

Do jisté míry nedokonalé, ale poměrně snadné na realizaci je přidání přibližné plochy. Lze si vystačit pouze s CSS a pseudo-elementy :before/:after.

Přes tyto CSS elementy se tedy (značně nedokonale) zvětší aktivní plocha odkazu hlavní položky (A).

Rozšíření plochy odkazu

Další odkazy

Autor se webdesignu intensivněji věnuje od roku 2005. V poslední době se zabývá hlavně tvorbou responsivních webů a frontendem. Od roku 2013 o tom píše na webu jecas.cz.

Komentáře: 8

Přehled komentářů

Jan Prachař První
David Světlík Re: První
Diskobolos Re: První
enumag
Bohumil Jahoda Re:
David Ja bych to udelal
Elijen Kombinace 1 & 2
Elijen Re: Kombinace 1 & 2
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=14656