WebExpo 2010: nová inspirace

Od minulého čtvrtka až do soboty proběhla v Praze již potřetí konference WebExpo – největší oborová konference pro vývojáře a další „lidi od webu“. Pojďme se ohlédnout za celou akcí a připomenout si, jaký byl letošní ročník, co jste se mohli na konferenci dozvědět a koho jste si mohli poslechnout.

WebExpo potřetí

WebExpo, startup Václava Stoupy, se letos uskutečnilo potřetí. Ačkoli pořadatelský tým nedává jednotlivým ročníkům oficiální podtituly, pro ten letošní by se hodil například „Svobodný styl práce“. Pokud něco opravdu rezonovalo přednáškami, byla to právě jeho změna. Kromě často skloňovaných agilních metodik se hned několik přednášek týkalo přímo či nepřímo právě tohoto tématu. Za zmínku v této souvislosti stojí např. přednáška Visual Note Taking / Sketchnotes. Přednášející Eva-Lotta Lamm svým bezprostředním přístupem strhla návštěvníky a přiměla je kreslit. Lukáš Plíhal zase přesvědčil posluchače o tom, že Kreativec je kde kdo. I názvy dalších přednášek naznačují, že WebExpo nebylo jen pro programátory, ale pro tvůrčí lidi obecně: Kreativní×Efek­tivní (Lukáš Veverka, Petr Skála), Bourání klišé (Adam Gebrian), What’s the story? (Séamus Byrne)…

Dalším tématem, které se prolínalo mnoha přednáškami, byla „mobilizace webu“ – tedy změna paradigmatu z webu, který máme v PC na web, co máme všude po ruce. Je to pochopitelné, protože přeměna na mobilní aplikační platformu se týká jak programátorů, tak designérů, grafiků, kodérů, …

Samosebou stranou nezůstaly ani „hardcore“ programátorské věci, takže návštěvníci měli možnost poslechnout si přednášky o PHP frameworcích, Node.js či CouchDB.

Programátorské přednášky

Nelze se zmínit o všech přednáškách, proto zmíníme jen několik výraznějších, které utkvěly posluchačům v paměti.

CouchDB — Databáze pro web

Karel Minařík opět bořil zaběhané představy a představoval nové technologie, které se v ČR zatím příliš neuchytily, stejně jako loni s Gitem. Tentokrát svým charismatickým projevem přesvědčoval (a podle reakcí i přesvědčil) české vývojáře o tom, že CouchDB (a NoSQL databáze vůbec) mají na webu své místo a použití. Karel upozornil i na implementaci CouchDB pro Android. (prezentace, články na Zdrojáku)

Node.js – high-performance Javascript (for servers)

Tato přednáška by na minulém WebExpu zaznít nemohla – před rokem o Node.js (viz články na Zdrojáku) ještě téměř nikdo nevěděl, ale dnes se o něm hovoří jako o nástupci Ruby on Rails a podobných frameworků. Jakub Nešetřil představil tento framework, založený na serverové implementaci JavaScriptu s enginem V8, téměř do posledního šroubku, protože jde o nový projekt, který se teprve (i když velmi dynamicky) rozvíjí. Tato přednáška se vhodně doplňovala s předchozí zmíněnou, protože Node.js a CouchDB spolu vychází víc než dobře… (prezentace)

Symfony 2

Pozitivně hodnocena byla i přednáška Fabiena Potenciera o tomto PHP frameworku. Čeští posluchači měli možná zpočátku problém s francouzským přízvukem, ale rozhodně nebyl nepřekonatelný. Mnozí se neubránili srovnání s přístupem frameworku Nette 1.0 / 2.0, který představil o den dřív David Grudl.

Za zmínku rozhodně stojí i další programátorské přednášky, které na WebExpo zazněly, za mnohé alespoň stručně Příprava Cappuccina za 30 minut od Lukáše Hurycha (o psaní aplikací v ObjectiveJ a Cappucinu) či mojeID – Jednotné přihlašování na webové služby, kterou přednesl Pavel Tůma a která pojednávala o projektu sdružení CZ.NIC, založeném na OpenID a ověřených identitách. Pojďme se ale podívat i na zajímavé neprogramátorské přednášky.

Co také zaznělo na WebExpo

Typografie v elektronických médiích

Jakub Krč udělal rychlý náhled do typografie a na konkrétních příkladech ukázal, jak se čte jaké písmo (patkové, bezpatkové, normální, kurzíva, verzálky…). Nakousl problematiku čtení na monitoru (poloha přímá, jsme textu tváří v tvář) ve srovnání s čtením např. knihy (kdy jsme skloněni nad papírem nebo čtecím zařízením). Rychleji a s menší únavou čteme v poloze, na kterou jsme zvyklí (stala se nám přirozenou). Čtení na monitoru mnohé vyčerpává, proto se tak dobře šíří iPad a Kindle…

Přednášející zmínil (a vyvrátil) i některé mýty, např. že patky usnadňují čtení, protože vedou oko, což demonstroval na konkrétních případech. Zájemce o hlubší studium problematiky odkazuje na http://webtypo­graphy.net/

Bourání klišé

Zcela negeekovská a velmi inspirativní přednáška architekta Adama Gebriana. Přednáška se skládala z obrázkových ukázek, co kdo kdy udělal jinak; každý slide byl Adamem okomentován, což byla asi nejsilnější část přednášky, protože Adam dal každé fotce silný příběh. Po zásluze se dočkal velmi silného potlesku.

Pro někoho byl možná velmi překvapivý pohled přednášejícího na design vs. obsah. Z jeho pohledu architekta jsou to dvě zcela oddělené věci. Přístup “nejdřív obsah, pak design” Adamovi nevyhovuje a kritizoval jej, coby člověk webem nepoznamenaný. Mnozí naopak považují u webu za ideální stav, pokud se nadefinuje nejprve obsah (cílová skupina, zaměření, struktura, texty, multimédia etc.) a pak teprve se designuje na míru.

Webdesignérův průvodce webem, který tu už máme

Přednášku na toto téma měli Ondřej Válka a Jan Sládek, autoři známí i ze stránek Zdrojáku. Oba představili koncept webu, který designujeme tak, aby vypadal na každém zařízení jinak, na rozdíl od tradičního “Hlavně to musí vypadat všude stejně.”

Principem je, že web se zobrazuje na monitoru, který má dnes už velké rozlišení, ale zároveň se k jeho prohlížení používají minoritní zařízení, jako klasický mobilní telefon, iPhone (resp. Android a další smartphony se šířkou 480 px). Na takových zařízeních je nesmysl chtít provozovat web, který byl navržen a přizpůsoben širokým displejům. Naopak je rozumné vytvořit externí styly pro tato zařízení, které např. skryjí zbytečné prvky, jiné přesunou jinam (z boku dolů apod.).

Jako ukázkový web si zvolili přímo web konference. Konkrétní příklad, který v přednášce zazněl: Program WebExpo je na iPhone moc široký. Stačilo přidat externí CSS, a položky se zobrazovaly hezky pod sebou.

Velmi přesvědčivou metodou, kterou oba přednášející zvolili, bylo to, že vše ukazovali na slide v podobě pro monitor a zároveň kamerou přímo reálně na různých zařízeních.

V přednášce byla zmíněna i důležitost mikroformátů; přednášející naznačili, že v budoucnu se bez nich neobejdeme. K tématu nabízí Ondřej Válka i několik odkazů: del.icio.us/on­drejvalka/webex­po2010

Motion map – pochopte dynamiku vašeho webu

Zajímavý pohled na analýzu a interpretaci výsledků statistik webů nabídli Cyril Höschl a Petr Jeneček. Ukázali klasický trychtýř z Google Analytics a pak představili rozšíření takového použití v Motion Maps (zmínili vlastní nástroj qanalyze.com, který bude teprve spuštěn). Motion Map je 3D vizualizace, která ukazuje chování a pohyb uživatele na webu ve vzájemných souvislostech. Dále zběžně prošli heatmapy a nechali podle ukázek z konkrétních webů posluchače říct, co by se na nich mělo zlepšit (bylo vidět, že uživatelé klikali na neklikatelné nadpisy apod.)

Čtyři lekce, které jsem dostal od života

Další z inspirativních přednášek měl Tomáš Hajzler. Mluvil o přístupu k práci a k životu a díky jeho neformálnímu přístupu měla celá přednáška drive. Pokud bychom měli jednou větou vyjádřit poselství jeho přednášky, znělo by asi takto: „Když se budeme snažit pořád jenom pracovat a dodržovat šílená pravidla, budeme akorát znechucení a ta třetina života, strávená v práci, bude pěknej vopruz.“ Chování v práci je podle Tomáše Hajzlera utvářeno tím, jak fungovala naše rodina, protože rodina je jakoby první zaměstnání – viz též autorovo shrnutí.

Designing from start to finish

Ryan Singer si prostě sedl, vytáhl tablet a kreslil na něm myšlenkový proud, který paralelně vykládal. (Obraz z tabletu byl přenášen na plátno.) Základní myšlenkou bylo, že bychom se měli zamyslet, co bude naše aplikace dělat, pro koho je určená a jak ji chceme používat. Pak je třeba zakreslit to v mindmapě a pečlivě realizovat. Ryan ukazoval, jak v 37signals postupují při prototypování aplikací. To některé posluchače zklamalo (“Dělám to stejně, neřekl nic nového…”), některé zase nadchlo (“V 37signals to dělají taky stejně, aplikace se jim nerodí na stromě!”)

Konference nejsou jen přednášky…

…a proto na WebExpo probíhaly i další akce, ať už to byl „trh pracovních příležitostí“ Job Hall, párty nebo jiný doprovodný program. Zmiňme alespoň dva výrazné zážitky.

„Superswarmbad­gegate“

Eliška Hutníková, česká propagátorka geolokační hry Foursquare, zorganizovala hromadný pokus o získání první české Superswarm Badge – odznáčku, který účastníci této hry dostanou, pokud se jich na stejném místě během tří hodin přihlásí 250. Akce byla součástí oficiálního programu a ve 14:00 se hráči Foursquare, i přes nepříjemný déšť, sešli na určeném místě (Sluneční hodiny na nádvoří ČZU), aby se zde přihlásili.

Tím odstartoval tříhodinový boj o co nejvíce uživatelů –  z původních cca 120 nadšenců se stali evangelisté, kteří přesvědčovali ostatní návštěvníky, aby se ke hře přidali. Ke konci tříhodinového limitu scházelo do požadovaných dvou set padesáti jen zhruba 20 uživatelů. Tento problém vyřešil neznámý návštěvník založením několika falešných účtů a jejich přihlášením. Superswarm Badge tak sice bylo dosaženo, ovšem málokdo z ní měl radost, když byla získána nečistě, a mnoho hráčů svůj check-in smazalo. K tématu:

Stánek brněnského Tyflocentra (Centra pro nevidomé)

Radek Pavlíček a Roman Kabelka měli v předsálí Design Hall (Aula) stánek, ve kterém zájemcům ukazovali, jaké je žít s poruchami zraku. Radek Pavlíček půjčoval lidem brýle simulující různé poruchy, jako je absence periferního vidění, absence středového vidění (kdy člověk vidí jen periferně), šedý zákal, selektivní slepota, úplná slepota… Roman, sám nevidomý, seděl u laptopu s čtečkou, která převádí text na Braillovo písmo, zájemcům odpovídal na dotazy a ukazoval, jak nevidomí pracují na počítači, jak se pohybují v OS, jak brouzdají po internetu, čtou, programují atd. Krom prezentace na stánku měli v sobotu odpoledne také přednášku na téma přístupnosti (“Přístupnost – návrat je kořenům”). Radek Pavlíček přednášel na WebExpo loni: WCAG 2.0 – nový pohled na přístupnost a téma přístupnosti, podávané člověkem z nejpovolanějších, je tak příjemným osvětovým evergreenem. (web: www.centrumpro­nevidome.cz, blog: www.poslepu.cz)

Organizace

Přednášky byly účastníky hodnoceny převážně kladně, což se bohužel nedá říct o organizaci, která místy nepříjemně haprovala a mnohým zkazila celý zážitek – a to jsou vývojáři poměrně tolerantní publikum, které odpustí leccos. Také hlavně k organizaci směřují výhrady, které účastníci publikovali na svých blozích – viz seznam odkazů na konci článku.

Nejčastěji zaznívají výtky k registraci účastníků, která byla umístěna do úzkého místa chodby a trvala dlouho, takže páteční ráno začalo pro mnohé čekáním ve frontě. U registrace dostali desky s propagačními materiály, kde nepochopitelně chyběla mapa areálu i tištěný program – obsahovaly pouze reklamu. Opět scházely, jako i v minulých letech, vhodné prostory pro networking – kuloáry, kde by se lidé mohli setkávat, a tak krom předsálí v aule a stánku Microsoftu v prvním patře SICu nebylo kde se pořádně sejít.

Samostatnou kapitolou byl catering, tedy lidově řečeno jídlo a pití. Během prvního dne již odpoledne došla káva, balené nealko (malá neperlivá voda) i pečivo. Naštěstí druhý den bylo alespoň před sály doplňováno jídlo i pití pečlivěji, voda byla dodána i jemně perlivá a všeho byl dostatek. Při porovnání s jinými akcemi podobného rozměru (a s přihlédnutím k ceně vstupného) poněkud zaráží relativní “chudost” cateringu, sestávajícího z koláčků (zmizely v poledne), suchých housek, neplněných croissantů, neochucené vody… Světlou výjimkou cateringu byl pan čajovník Tomáš Brýdl, který byl na WE i v minulých letech a nabízel několik druhů čajů, byl milý a nikdy neměl prázdnou konvičku. Teplý čaj navíc přišel v deštivém počasí vhod.

Na prémiovém rautu v pátek večer došly někdy před desátou večer nealkoholické nápoje a k dispozici bylo jen pivo – což rozhodně nepotěšilo řidiče. Závěrečná sobotní oficiální afterparty v klubu JIH se nevyvedla vůbec, protože tisícovka účastníků se do lokálu, v němž je odhadem sto míst k sezení, nevejde ani náhodou.

Některé výhrady se tak opakují už poněkolikáté. Společným jmenovatelem je často samotná lokalita, kde se akce koná – poblíž je jediná restaurace, spojení není ideální a parkování byl problém, i když mnohdy spíš personální než technický (neochota vrátného pochopit prostý požadavek a zvednout závoru byla do nebes volající). Letos byly drobné chyby či organizační problémy vnímány mnoha návštěvníky o něco ostřeji, jak poznamenal jeden z nich: Co jsem odpustil nadšenecké akci, to neodpustím akci, která má ambici být profesionální a stojí mnohem víc než loni.

Shrnutí

Po odborné stránce nelze WebExpu vytknout snad nic – témata pokryla celou škálu problémů spojených s tvorbou webu, od práce s myšlenkou přes vlastní programování a kódování až k marketingu, takže si snad každý nalezl to, co jej zajímalo. Pro mnohé bylo WebExpo inspirující a – jak přiznávali – odjížděli s touhou se do něčeho dát, něco vytvořit… Rovněž zahraniční přednášející přinesli tolik potřebný pohled nesvázaný malým trhem a lokálními zvyklostmi.

Snaha udělat z WebExpo (středo)evropskou událost je ale zatím nedotažená – jakoby bylo WebExpo v mezistavu mezi lokální a mezinárodní akcí. Podle složení účastníků soudě šlo letos stále ještě o ryze českou konferenci, které se účastní zhruba stejná skupina lidí jako u předchozích ročníků. Na akci s mezinárodními ambicemi tak chodí zatím titíž lidé, jací začali chodit před lety na lokální, a ti mohou mít pocit, že se jim jejich konference vzdaluje, a to nejen cenou. Nové, mezinárodní publikum zatím ještě na WebExpo cestu, zdá se, nenašlo, což je jednak škoda, jednak ale i zásadní vzkaz organizačnímu týmu.

Po odborné stránce je WebExpo vyvážené a jednoznačně na špici, ale coby společenská událost má značné mezery. Držme tedy Václavu Stoupovi a jeho týmu palce, aby se další ročník konference WebExpo víc vyhranil, získal adekvátní prostory a dokázal přesvědčit nejen o vysoké odborné úrovni, ale i o tom, že se dokáže o návštěvníky postarat.

Napsali o WebExpo

Autor článku děkuje všem, kdo přispěli svými komentáři a poznámkami, v první řadě pak Marii Grafové, bez jejíž laskavé spolupráce by tento článek nemohl vůbec vzniknout.

Začal programovat v roce 1984 s programovatelnou kalkulačkou. Pokračoval k BASICu, assembleru Z80, Forthu, Pascalu, Céčku, dalším assemblerům, před časem v PHP a teď by rád neprogramoval a radši se věnoval starým počítačům.

Studentka FSV UK, publicista, copywriter a fanoušek nových médií.

Komentáře: 8

Přehled komentářů

bubu zklamani
aichi prednasejici
Marek Re: chyběla mapa areálu i tištěný program
wdolek Re: chyběla mapa areálu i tištěný program
EskiMag Vaškovo vyjadrenie
mikiqex Re: Vaškovo vyjadrenie
EskiMag Re: Vaškovo vyjadrenie
Petr Staníček Re: Vaškovo vyjadrenie
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=3336