WebExpo 2010 – vývojáři všech zemí…

Třetí WebExpo má ambice překonat své předchůdce nejen šířkou nabízených témat a celkovou organizací, ale i počtem zahraničních přednášejících. Pojďme se podívat na některé zajímavé přednášky a přednášející, kteří na letošním WebExpu promluví o vývoji a věcech s ním spojených.

Na letošním WebExpo vystoupí, jak se už stalo zvykem, přednášející z Česka, Slovenska i ze vzdálenějšího zahraničí. Někteří si vystoupení před publikem na WebExpo zkusili už v minulosti, pro jiné to bude premiéra. Mezi premiérovými přednášejícími nalezneme i některá, v programátorských kruzích poměrně dobře známá, jména. Pojďme se stručně podívat na jednotlivé přednášející a na témata přednášek, s nimiž na WebExpo vystoupí.

Z Německa, konkrétně z Lübecku, k nám přijede Robert Lemke, tvůrce CMS Typo3 a zakládající vývojář aplikačního frameworku Flow3. Jeho přednáška nese název Creating Clean Code with Aspect-Oriented Programming a jak už název napovídá, bude věnována Robertovu oblíbenému tématu, tedy čistému kódu. Robert se snaží úspěšné programátorské techniky a postupy přenášet z jiných jazyků do PHP a propagovat tyto postupy mezi programátory. Přednáší často na přednáškách T3CON, T3DD nebo na evropských konferencích o PHP.

Jméno Peter-Paul Koch vám možná zní povědomě. A co když se řekne QuirksMode? Za tímto známým webem stojí právě Peter-Paul, čtyřicetiletý konzultant a odborník na uživatelská rozhraní z Amsterdamu. Zakládající člen sdružení Fronteers, které organizuje profesionální vývojáře frontendu, kodéry CSS, HTML, JS. Kromě psaní QuirksMode také bloguje a přednáší po celém světě o návrhu uživatelských rozhraní, a v poslední době také o mobilních a dotykových technologiích. Při návrhu aplikace pro mobilní zařízení s dotykovým displejem musí vývojář věnovat pozornost určitým specifičnostem, laicky řečeno tomu, že dotyková obrazovka není myš. A právě dotykovým rozhraním bude věnována pražská přednáška s příznačným názvem The Touch Events.

Přednáška PHP business objects už svým názvem naznačuje, o co v ní půjde. Řeč bude o objektových technikách (dependency injection a loose coupling) a o tom, jak je použít v PHP při tvorbě obchodní logiky aplikace. Přednáší Aarne Laur z Estonska, který pracuje jako architekt ve společnosti Skype.

Na vývojáře v PHP míří i další přednáška, nazvaná Debugging with Xdebug.Vystoupí s ní Derick Rethans, vývojář mnoha PHP knihoven a nástrojů, od filtrů přes mcrypt až po zmíněný Xdebug. Derick je rovněž autorem php|architect’s Gu­ide to Date and Time Programming a spoluautorem PHP 5 Power Programming. Pracuje jako kontraktor se zaměřením na různé práce v PHP. Ve své přednášce se chystá ukázat, jak pracovat s Xdebugem, od jeho nainstalování přes první pokusné breakpointy až po integraci s různými IDE.

Pravděpodobně není mezi PHP vývojáři žádný, který by nikdy neslyšel o frameworku Symfony. Během konce tohoto roku má být uvolněna verze Symfony 2, a o jejích nejvýraznějších rysech a novinkách, které přináší, přijede na WebExpo promluvit Fabien Potencier z Francie. Jeho přednáška nese název Symfony2. Fabien začal s webem už v polovině 90. let. Nejprve vyvíjel v Perlu, s nástupem PHP5 se přeorientoval právě na PHP. Kromě vývoje frameworku Symfony (který vznikl, jak už to tak bývá, kvůli snazšímu vytváření aplikací na zakázku) se Fabien podílí na dalších open source projektech, založil několik firem, bloguje a přednáší o PHP.

Zahraniční hosté jsou kořením každé podobné konference – přináší totiž tolik potřebný nadhled a pohled z jiných úhlů, než z toho našeho, leckdy ovlivněného možnostmi či omezeními malé země. Ale v Developer části WebExpa nebudou jen přednášky od zahraničních hostů, i když jsou v letošním programu zastoupeni poměrně hojně. Přednášet budou samozřejmě i čeští přednášející. V tomto stručném článku nemáme prostor si je představit všechny, proto vás ve stručnosti upozorníme alespoň na dvě přednášky:

Prezentaci s mnohoslibným názvem Web rychlejší než blesk představí pánové Michael Juřek a Dalibor Kačmář z Microsoftu. Michael Juřek pracuje v Microsoftu jako softwarový architekt a specializuje se na architekturu distribuovaných systémů a na nástroje pro podporu životního cyklu aplikací. Druhý přednášející, Dalibor Kačmář, působí jako poradce v oblasti strategií nasazení vývojových a systémových platforem. Jejich přednáška se zaměří na oblast, kterou řada vývojových týmů neřeší nijak systematicky a většinou až ve chvíli, kdy je zle a řešit ji musí, totiž na výkon aplikací. Existuje celá řada technik a technologií, které mohou pomoci při vytváření přiměřeně rychlé aplikace s plynulou odezvou. Ale nic na světě není zadarmo a téměř vždy zaplatíte za výkonnostní zisk něčím jiným. A právě o těchto oblastech budou oba na WebExpu mluvit.

V minulém ročníku byla velmi vysoce hodnocena přednáška Karla Minaříka o verzovacím systému Git. Posluchači vyzdvihovali množství informací a charismatický projev přednášejícího, a i proto vystoupí letos Karel Minařík na WebExpu znovu. Tentokrát se nebude věnovat verzovacímu systému Git ani svému oblíbenému frameworku Ruby on Rails, ale dokumentové databázi CouchDB. Karel Minařík patří mezi přední české propagátory nových programátorských technik a přístupů, publikuje a přednáší na nejrůznějších konferencích.

Letošní WebExpo nabízí bohatý výběr přednášek, prezentací a workshopů nejen o programování. V jeho rámci budou probíhat i zajímavé přednášky o designu, o podníkání a startupech či o agilních metodikách vývoje.

Doufáme, že si WebExpo patřičně užijete a že si z celé akce odnesete nejen spoustu postřehů a inspiraci ke své vlastní práci, ale i dobrý pocit z příjemně stráveného času.

Sledujte nás na Twitteru a Facebooku, aby vám neutekla žádná důležitá informace. Těšíme se na vás na WebExpo 2010, největší středoevropské konferenci o webu, v Praze od 23. do 25. září 2010.

Začal programovat v roce 1984 s programovatelnou kalkulačkou. Pokračoval k BASICu, assembleru Z80, Forthu, Pascalu, Céčku, dalším assemblerům, před časem v PHP a teď by rád neprogramoval a radši se věnoval starým počítačům.

Zatím nebyl přidán žádný komentář, buďte první!

Přidat komentář
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=3316