CSS

Cascading Style Sheets, česky kaskádové styly, více viz Wikipedia.

Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=3779