Algoritmus hejna

Hejna rybek či ptáků jsou fascinující tím, že se v nich pohybuje mnoho organismů koordinovaně a synchronně, aniž by byly nějak centrálně řízené. Simulaci takového chování nabízí Flocking algorithm, založený na individuálním vyhodnocování vzdálenosti od blízkých jedinců.

Můžete se podívat na demonstraci tohoto algoritmu, zapsanou v JavaScriptu (přesněji CoffeeScriptu) – vzhledem k velkému počtu „jedinců“ bude vhodnější použít prohlížeč s rychlým JavaScriptem.

Začal programovat v roce 1984 s programovatelnou kalkulačkou. Pokračoval k BASICu, assembleru Z80, Forthu, Pascalu, Céčku, dalším assemblerům, před časem v PHP a teď by rád neprogramoval a radši se věnoval starým počítačům.

Komentáře: 2

Přehled komentářů

msuchy Algoritmus Hejla
imploder Rybičky
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=2017