CSS selektory level 4: další pseudotřídy a přesnější cílení

Nový návrh specifikace pro CSS selektory (Selectors level 4) z letošního září přináší několik zajímavých novinek. Jednou z nich je pseudotřída :matches(), která slouží k výběru více pseudotříd:

*|*:matches(:hover, :focus)

Tento selektor platí pro všechny prvky ve všech jmenných prostorech, které mají pseudotřídu :hover nebo :focus. Level 4 definuje podobně i další pseudotřídy podle vzoru :nth-child(), například  :nth-match().

Zajímavou novinkou je syntax, umožňující zacílit pravidlo na element, který není v selektoru poslední. Příklad:

ul > $li > a { background: #000;}

Bez znaku ‚$‘ by tato definice platila pro element a, který je potomkem li, který je potomkem ul. Pomocí ‚$‘ můžeme toto pravidlo aplikovat na jiný element ze selektoru – v tomto případě na element li, který má potomka a, a sám je potomkem  ul.

Začal programovat v roce 1984 s programovatelnou kalkulačkou. Pokračoval k BASICu, assembleru Z80, Forthu, Pascalu, Céčku, dalším assemblerům, před časem v PHP a teď by rád neprogramoval a radši se věnoval starým počítačům.

Komentáře: 1

Přehled komentářů

Bogan No konecne
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=2420