Drag-and-drop mezi webem a desktopem

Mnoho webových JS frameworků implementuje technologii, známou jako „drag-and-drop“. Pomocí přetahování prvků je možné provádět některé operace mnohem intuitivněji než s klasickým rozhraním. Přetahování je většinou omezeno na jedno okno, tedy objekt může být přetažen pouze v rámci toho okna, kde sám je. Framework SwellJS přijde s možností přetahovat objekty mezi jednotlivými taby, mezi okny a dokonce i umožňuje vzít objekt z plochy a přetáhnout jej na určité místo v prohlížeči (a spustit tak akci). Implementace je v rané alfa fázi a ještě nebyla oficiálně uvolněna, ale k dispozici jsou už ukázkové kódy a video s ukázkou práce.

Začal programovat v roce 1984 s programovatelnou kalkulačkou. Pokračoval k BASICu, assembleru Z80, Forthu, Pascalu, Céčku, dalším assemblerům, před časem v PHP a teď by rád neprogramoval a radši se věnoval starým počítačům.

Komentáře: 5

Přehled komentářů

vlkoII Len url
peppino Re: Len url
JD Re: Drag-and-drop mezi webem a desktopem
Ladislav Thon Re: Drag-and-drop mezi webem a desktopem
JD Re: Drag-and-drop mezi webem a desktopem
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=792