HTML konvence pro pojmenování ID a CLASS

HTML5 obsahuje některé nové sémantické značky, které byly až dosud řešeny pomocí DIVů. Určitou konvenci do pojmenování tříd a identifikátorů pro tyto DIVy přinášejí Mikroformáty a další sémantická rozšíření. Před rozšířením HTML5 a jeho sémantických značek už existují některé doporučené konvence pro přiřazení jmen identifikátorů a tříd v současném (X)HTML k novým sémantickým značkám. Tyto konvence shrnuje HTML5 id/class cheatsheet.

Začal programovat v roce 1984 s programovatelnou kalkulačkou. Pokračoval k BASICu, assembleru Z80, Forthu, Pascalu, Céčku, dalším assemblerům, před časem v PHP a teď by rád neprogramoval a radši se věnoval starým počítačům.

Zatím nebyl přidán žádný komentář, buďte první!

Přidat komentář
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=1416