HTML, XML, standardizace, svoboda – videa z XMLPrague 2012

Na Youtube kanál konference XMLPrague byla přidána videa otvírací a závěrečné keynote, a několika dalších přednášek a panelové diskuse týkajících se vztahu XML, HTML(5) a obecně standardů nejen v prostředí Webu.

Jeni Tennison se v otvírací keynote Collisions, Chimera and Consonance in Web Content zamýšlela – na podkladě své práce pro systém přípravy legislativy vlády Spojeného království (legislation.gov­.uk) – nad spolupoužitím HTML, XML, JSON, RDF v rámci jednoho systému.

Norman Walsh a Robin Berjon ve své prezentaci XML and HTML Cross-Pollination: A Bridge Too Far? se zamýšlejí kde se mohou XML a HTML navzájem inspirovat. Norm i Robin mají oba rozsáhlé praktické zkušenosti s technologiemi používanými v prostředí Webu, i s prací na standardizaci v rámci W3C.

Záznam panelové diskuse, které se kromě výše jmenovaných zúčastnili také Eric van der Vlist a Anne van Kesteren (Opera, záznam jeho samostatné přednášky se připravuje ke zveřejnění) a Steven Pemberton na stejné téma, přinesl i několik dlouhých, věcných a zajímavých reakcí z publika.

Závěrečná keynote Michael Sperberg-McQueena byla tradičně zaměřena více filosoficky, začala připomenutím Jana Ámose Komenského a vyústila v obecné zamyšlení nad standardizací, svobodou, a co to znamená zvítězit.

Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=2585