Intextová reklama společnosti Billboard zhoršuje přístupnost webů nevidomým uživatelům (aktualizováno)

Intextová reklama společnosti Billboard, která se během tohoto roku objevila na řadě českých serverů, způsobuje problémy nevidomým uživatelům. Jedná se o druh reklamy, která se pomocí JavaScriptu vkládá přímo do textu obsahu stránky. U běžných uživatelů se projevuje podtržením vybraných slov zobrazujících bublinovou reklamu při najetí myší. U nevidomých uživatelů, kteří čtou web pomocí odečítačů obrazovky, je ovšem tato reklama čtena jako součást obsahu stránky. Problém popisuje instruktor výpočetní techniky pro zrakově postižené Roman Kabelka na blogu POSLEPU:

Zkušenější uživatel je nucen smířit se s tímto chováním stránky a používat namísto plynulého čtení čtení po řádcích nebo po větách a inkriminované úseky prostě přeskakovat. Zatímco uživatel začátečník může být poměrně vyděšen tím, co mu počítač předčítá, a nebude si možná vědět rady, jak s takovým sdělením naložit.

U webů, které byly pro nevidomé uživatele přístupné, se po nasazení tohoto reklamního systému přístupnost pro nevidomé uživatele výrazně snížila. Podle pana Kabelky je řešením nastavení webového prohlížeče, aby intextovou reklamu společnosti Billboard blokoval. Přitom problém není v reklamním systému jako takovém, nýbrž v tom, jakým způsobem byl implementován:

Řešení existuje, vyžaduje ovšem nejspíš další bod v kontrolním seznamu pro servisní techniky instalující počítače pro zrakově postižené. Přitom by stačilo jen celý systém bublin lépe navrhnout a v praxi by již pak nemuselo docházet k těmto nežádoucím efektům.

Co je příčinou problému? Vložený reklamní obsah není ukryt pomocí běžného display:none (takový obsah odečítače obrazovky ignorují), nýbrž pomocí jiného triku, který se shodou okolností používá právě k vkládání obsahu, jenž má být čitelný právě a jen pomocí odečítačů obrazovky (viz článek Invisible Content Just for Screen Reader Users).

Společnost Billboard se o problému dozvěděla včera večer a zajímá se o řešení: „Samozřejmě budeme problém konzultovat s příslušnými odborníky. Není naším zájmem komukoli omezovat přístup k informacím na internetu. Musíme však nejdříve zjistit jak a čím je snížena přístupnost pro nevidomé uživatele.“

Vystudoval jsem biochemii. Vymyslel a založil Zdroják. Aktuálně ho vedu. Nejsem váš hodný tatínek, který vás bude brát za ručičku, ale zlý moderátor diskusí. Smiřte se s tím!

Věděli jste, že nám můžete zasílat zprávičky? (Jen pro přihlášené.)

Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=372