JavaScript, jak ho vaši otcové neznali

Titulek článku Chrise Dickinsona hovoří jasně: Not Your Father’s JavaS­cript. Autor zmiňuje fakt, že dnešní JS interpretery jsou mnohem dál než ty, co „znali vaši otcové“, a proto je na místě zrevidovat svůj postoj k psaní JS skriptů. Autor proto shrnuje nejdůležitější jazykové konstrukce a doporučuje „správný tvar“. Při výkladu se zaměřuje především na engine V8 a prostředí Node.js.

Začal programovat v roce 1984 s programovatelnou kalkulačkou. Pokračoval k BASICu, assembleru Z80, Forthu, Pascalu, Céčku, dalším assemblerům, před časem v PHP a teď by rád neprogramoval a radši se věnoval starým počítačům.

Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=1925