JavaScript: Neutíkají vám někde data?

Remy Sharp vytvořil praktický bookmarklet, který dokáže vypsat všechny globální proměnné na stránce pomocí console.log. Tento bookmarklet pak vylepšil autor s přezdívkou kangax – jeho bookmarklet dokáže odfiltrovat některé proměnné známých frameworků.

Začal programovat v roce 1984 s programovatelnou kalkulačkou. Pokračoval k BASICu, assembleru Z80, Forthu, Pascalu, Céčku, dalším assemblerům, před časem v PHP a teď by rád neprogramoval a radši se věnoval starým počítačům.

Zatím nebyl přidán žádný komentář, buďte první!

Přidat komentář
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=854