JavaScriptové perličky: [] není []!

Na serveru WTFJS upozornil @remi na jednu zajímavost ohledně vytváření neinicializovaných proměnných v JavaScriptu.

var a = new Number;
a == 0 // true
var a = new String;
a == "" // true
var a = new Object;
a == {} // false
var a = new Array;
a == [] // false

Pokud implicitně nezadáme hodnotu pro číslo, je dosazena nula (0), pro řetězec prázdný řetězec („“). Poněkud matoucí to může být při použití zápisu JSON:

var a = {};
a == {} // false
var a = [];
a == [] // false

Začal programovat v roce 1984 s programovatelnou kalkulačkou. Pokračoval k BASICu, assembleru Z80, Forthu, Pascalu, Céčku, dalším assemblerům, před časem v PHP a teď by rád neprogramoval a radši se věnoval starým počítačům.

Komentáře: 5

Přehled komentářů

mmmmario Javascript
pas Re: Javascript
pas neinicializované proměnné?
DevelX Jednoduché hodnoty vs objekty.
juraj podobne NaN
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=1277