JSTraits – znovupoužití kódu bez dědičnosti v JavaScriptu

Pokud jste někdy tvořili složitější hierarchii tříd, možná jste zažili situaci, kdy se dostaly do sporu dva úkoly dědičnosti – vyznačení struktury objektů a využití již jednou napsaného kódu. Výsledkem byla pravděpodobně buď „pokřivená“ hierarchie, nebo opakování částí kódu na více místech.

Podobným situacím v JavaScriptu nyní můžete zabránit pomocí knihovny JSTraits. Ta umožňuje do tříd vkládat tzv. traits – znovupoužitelné soubory metod s popisem požadavků na objekt, do kterého jsou vkládány, a nabízené funkcionality. Traits tak ve výsledku umožňují využít jednou napsaný kód ve více třídách, aniž by bylo potřeba je propojovat pomocí dědičnosti.

Jednoduchý příklad použití knihovny najdete na Ajaxianu. Článek Traits: A Mechanism for Fine-grained Reuse pak nabízí podrobnější teoretický pohled na traits a porovnání tohoto mechanismu s dalšími způsoby znovupoužití kódu (jednoduchá/mno­honásobná dědičnost a mixins).

Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=362