Opensource víkend v Bratislave

Cez víkend 14. – 15.3. 2015 sa v Bratislave na Fakulte matematiky fyziky a informatiky UK uskutoční OpenSource víkend – prednáškové podujatie venované otvorenému softvéru, otvorenému hardvéru, otvoreným dátam a otvoreným štandardom. Akciu organizuje Spoločnosť pre otvorené informačné technológie v spolupráci so študentami FMFI UK a s podporou vedenia FMFI UK, ktoré poskytlo priestory a technickú podporu.

Viac informácií nájdete na stránke SOITu.

Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=14465