PHP: Porovnání výkonu require vs autoload

Server Side Magazine přinesl článek, v němž autor porovnává rychlost provádění operací require, require_once a mechanismu __autoload. Měřil, o kolik je pomalejší require_once proti prostému require, o kolik je pomalejší autoload a o kolik je pomalejší kompletní načtení všech tříd. zaměřil se i na kombinace těchto přístupů a na použití APC.

Začal programovat v roce 1984 s programovatelnou kalkulačkou. Pokračoval k BASICu, assembleru Z80, Forthu, Pascalu, Céčku, dalším assemblerům, před časem v PHP a teď by rád neprogramoval a radši se věnoval starým počítačům.

Zatím nebyl přidán žádný komentář, buďte první!

Přidat komentář
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=2197