Použití PHP Code Snifferu

PHP Code Sniffer (PHPCS) je balíček pro syntaktickou kontrolu PHP skriptů, dostupný v balíku PEAR. PHPCS dokáže kontrolovat kód podle sady definovaných pravidel, v nichž mohou být předepsány nejrůznější kontroly, od správně použitých mezer či tabelátorů přes existenci a formátování dokumentačních komentářů až po kontroly dodržování jmenných konvencí u proměnných či tříd. Bližší popis práce s tímto nástrojem přináší článek Lorny Mitchell (anglicky).

Začal programovat v roce 1984 s programovatelnou kalkulačkou. Pokračoval k BASICu, assembleru Z80, Forthu, Pascalu, Céčku, dalším assemblerům, před časem v PHP a teď by rád neprogramoval a radši se věnoval starým počítačům.

Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=910