Princip DRY v CouchDB

DRY (Don’t Repeat Yourself) je jedním ze základních znaků dobrého programátorského stylu. Platí, ať už se jedná o programování nízkoúrovňové nebo vysokoúrovńové, pro backend, frontend, pro jazyky skriptovací stejně jako pro dotazovací. Konstrukcí, která umožňuje tento princip dodržet, jsou především podprogramy (ať jsou zvány v daném jazyce procedury, funkce či jakkoli jinak).

Chris Strom ukazuje, jak využít princip DRY při práci s nerelační databází CouchDB a na praktickém příkladu demonstruje použití funkcí v CouchDB

Začal programovat v roce 1984 s programovatelnou kalkulačkou. Pokračoval k BASICu, assembleru Z80, Forthu, Pascalu, Céčku, dalším assemblerům, před časem v PHP a teď by rád neprogramoval a radši se věnoval starým počítačům.

Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=1034