Programovat můžete i vizuálně, třeba s Google Blockly

Možná si ještě vzpomenete na Google App Invetor, projekt Google Blockly funguje podobně, nejedná se však o programování aplikací pro Android, nýbrž o programování aplikací webových.

Do Google Blockly snadno proniknete, pokud si zkusíte „naprogramovat“ průchod bludištěm. Google Blockly nabízí export do JavaScriptu, Pythonu nebo Dartu.

Blockly je zatím ve stádiu technology preview, plány do dalšího vývoje najdete na stránce Future.

Martin Hassman založil a vede magazín Zdroják. Absolvoval VŠCHT Praha. Byl u založení projektu CZilla (dnes už nepamatujete, nevadí). Stavěl mosty a metal cestu pro HTML5 (to tu ještě máme). V GUG.cz organizoval akce pro vývojáře (a jestli neumřeli, kódují si dodnes…).

Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=2595