Tag není element. Nebo ano?

Termíny „tag“ a „element“ jsou často v odborných článcích, pojednávajících o HTML, téměř volně zaměňovány. Přitom, jak upozorňuje autor článku Tag is not an element. Or is it?, je mezi nimi zásadní rozdíl, který výslovně zmiňuje i specifikace. V HTML je <p>Hello</p> element P, který se skládá z tagu <p>, textového obsahu a uzavíracího tagu </p>. Pokud někdo požaduje „vložit obrázek za tag <p>“, mělo by to znamenat vložení za otvírací tag – ale většinou je tím míněno vložení až za uzavírací tag, tedy že správnější by bylo říct „vložte obrázek za element P“. Autor článku dále ukazuje, že tyto pojmy jsou zaměňovány i ve zdrojích jako jsou stránky W3Schools, Mozilla Hacks nebo Ruby on Rails.

Co si o rozdílu mezi elementem a tagem myslíte vy? Připadá vám to jako zásadní věc v odborných textech, nebo jako hnidopišská diskuse pedantů?

Začal programovat v roce 1984 s programovatelnou kalkulačkou. Pokračoval k BASICu, assembleru Z80, Forthu, Pascalu, Céčku, dalším assemblerům, před časem v PHP a teď by rád neprogramoval a radši se věnoval starým počítačům.

Komentáře: 4

Přehled komentářů

jakub Připomínat
dayvee Re: Připomínat
Šaman Re: Připomínat
WuDo getElementsByTagName
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=1237