W3C přijme transformační a animační moduly do CSS. Pracovní návrhy publikovány

Pracovní skupina pro kaskádové styly u W3C nějaký čas zvažovala, zda má do kaskádových stylů zahrnout moduly týkající se transformací a animací, s jejichž návrhem a první implementací přišli vývojáři WebKitu ze společnosti Apple.

Nakonec bylo rozhodnuto, že se zmíněné moduly do CSS3 dostanou a nedávno byly publikovány jejich první pracovní návrhy pod hlavičkou W3C. Jedná se o tyto moduly:

seznamu modulů CSS mají přidělenu střední prioritu (což je nejvyšší možná hned po aktuálně dokončovaných specifikacích jako jsou CSS2.1 nebo selektory CSS3). Zmíněné moduly v tuto chvíli implementuje pouze WebKit, některé z nich již začal implementovat i Firefox.

Martin Hassman založil a vede magazín Zdroják. Absolvoval VŠCHT Praha. Byl u založení projektu CZilla (dnes už nepamatujete, nevadí). Stavěl mosty a metal cestu pro HTML5 (to tu ještě máme). V GUG.cz organizoval akce pro vývojáře (a jestli neumřeli, kódují si dodnes…).

Zatím nebyl přidán žádný komentář, buďte první!

Přidat komentář
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=606