Přejít k navigační liště

Archiv autora: Roman Kabelka

Roman je tester přístupnosti webových stránek. Kromě testování poskytuje poradenské služby týkající se implementace přístupnosti s ohledem na nevidomé uživatele. Vychází zejména ze svých zkušeností s více jak desetiletou praxí práce s Internetem a to jak z pozice uživatele, tak i vývojáře. Používá screenreader JAWS. Kromě problematiky webových technologií se věnuje lektorské činností v brněnském TyfloCentru učí nevidomé pracovat s pomůckami na bázi PC. V návaznosti na tyto aktivity studuje informatiku a speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Ve volném čase se věnuje několika koníčkům, které tu více, tu méně mají něco společného s počítači – zpracování zvuku na počítači, programování webových aplikací, vodicí psi a angažování se v občanských sdruženích.