Přejít k navigační liště

Archiv autora: Roman Kabelka

Roman je tester přístupnosti webových stránek. Kromě testování poskytuje poradenské služby týkající se implementace přístupnosti s ohledem na nevidomé uživatele. Vychází zejména ze svých zkušeností s více jak desetiletou praxí práce s Internetem a to jak z pozice uživatele, tak i vývojáře. Používá screenreader JAWS. Kromě problematiky webových technologií se věnuje lektorské činností v brněnském TyfloCentru učí nevidomé pracovat s pomůckami na bázi PC. V návaznosti na tyto aktivity studuje informatiku a speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Ve volném čase se věnuje několika koníčkům, které tu více, tu méně mají něco společného s počítači – zpracování zvuku na počítači, programování webových aplikací, vodicí psi a angažování se v občanských sdruženích.

Jaké novinky přinese PHP 7.4

Vydání PHP 7.4 je plánováno na 28. listopadu 2019. Přináší hromadu zajímavých věcí – Typed Properties, Arrow Functions, Preload, FFI a pár dalších vylepšení. Sice přibyly i nějaké deprecations, ale typicky se týkají podivného chování, takže upgrade by měl být snadný.