Slovníček

Komentáře: 0

ARP

Address Resolution Protocol – v počítačových sítích s IP protokolem slouží jako metoda pro získání ethernetové MAC adresy jiného stroje z jeho IP adresy, více viz Wikipedia.

Komentáře: 0

BASIC

BASIC je označení pro rodinu několika programovacích jazyků, která sloužila k jednoduché výuce, zapamatování a orientaci. Zkratka znamená Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code – viz Wikipedia.

Komentáře: 0

C#

C# – vyslovujeme C Sharp [sí:šárp] – je objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý firmou Microsoft, více viz Wikipedia

Komentáře: 0

callback

Funkce, která je parametrem jiné funkce a obvykle je zavolána po jejím dokončení. var callback = function() { console.log(„I’m callback“); } setTimeout(callback, 1000); Český termín pro callback neexistuje.

Komentáře: 0

HTML

HyperText Markup Language, česky Hypertextový značkovací jazyk, více viz Wikipedia.

Komentáře: 0

IP

Internetový protokol – číslo, které jednoznačně a naprosto přesně identifikuje síťové rozhrání v počítačích a jejich síťí, více viz Wikipedia.

Komentáře: 0

Java

Programovací jazyk vyvinutý společností SUN, který patří k jednomu z nejpoužívanějších programovacích jazyků dnešní doby, více viz Wikipedia.

Komentáře: 0

JavaScript

Multiplatformní objektově orientovaný skriptovací jazyk. Často je inkludován přímo do částí HTML kódu stránky. JavaScript se většinou spouští až po načtení celé www stránky, více viz Wikipedia.

Komentáře: 0

jQuery

jQuery je malá javascriptová knihovna, která je stavěna na interakci mezi jazykem JavaScript a HTML, označuje se jako svobodný open source projekt pod licencí MIT a GPL, více viz Wikipedia.

Komentáře: 0

JSON

Formát dat, navržený jako alternativní k výměně dat pomocí XML. Používá se především pro rychlou výměnu dat mezi webovým klientem a serverem. Jeho tvar je velmi jednoduchý a odpovídá zápisu polí a objektových…

Komentáře: 0

Linux

Unixový operační systém, který je jednoduchý svým používáním, instalací a ovládáním. Díky použitým licencím autorů se jedná o volně šířitelný software, je možné ho tedy dále šířit a upravovat, podle potřeb uživatelů. Více…

Komentáře: 0

Lucene

Apache Lucene je výkonná, flexibilní a multiplatformní open source knihovna poskytující obsáhlé API pro fulltextové vyhledávání. Je implementována v Javě.

Komentáře: 0

MAC adresa

Media Access Control – jedinečný identifikační klíč síťového zařízení, který používá různé protokoly spojové vrstvy v referenčním modelu ISO/OSI, více viz Wikipedia.

Komentáře: 0

MD5

MD5 je hashovací algoritmus, který vstupní znaky otiskne do 128bitového řetězce. MD5 je podrobně popsán v intenretovém standardu RFC 1321. Více o MD5 viz Wikipedia.

Komentáře: 0

PHP

Hypertext Preprocessor (PHP) – skriptovací programovací jazyk určený pro programování dynamické části webových stránek. Původní název PHP zněl Personal Home Page.

Komentáře: 0

Polyfill

Polyfill je kód, který doplní funkci, která sice není implementována, ale již je specifikována. Často se lze setkat se synonymem shim, jako v případě polyfillu doplňujícího funkcionalitu ES6.

Komentáře: 0

Python

Dynamický, objektově orientovaný programovací jazyk. Tento jazyk je formou open source vyvíjen pro většinu platforem operačních systémů jako Windows, Mac OS, Unix, apod., více viz Wikipedia.

Komentáře: 0

REST

REST (Representational State Transfer) je architektura rozhraní, navržená pro distribuované prostředí. Je založena na modelu datových zdrojů a metod přístupu k nim, kdy metody jsou mapovány na příslušné metody HTTP protokolu. Viz REST…

Komentáře: 0

RIA

Rich Internet Application. Internetové aplikace, které obsahující ovládání připomínající desktopové aplikace.

Komentáře: 0

Root

Root má několik možností vysvětlení, tou nejznámější je však použití označení pro kořenový adresář. Další významy slova Root – viz Wikipedia.

Komentáře: 0

RSS

Soubor XML formátů určených pro čtení a postupný výpis novinek, článků a promenného obsahu webových stránek. Zkratka RSS má několik významů, více viz Wikipedia.

Komentáře: 0

XHTML

Extensible Hypertext Markup Language. Rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk.