Přejít k navigační liště

Podmínky užívání

Podmínky užívání

Copyright © Devel.cz Lab, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Nakládání s obsahem serveru Zdroják, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas vydavatele; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

Výjimku tvoří zdrojové kódy a ukázky, které jsou součástí článku. Tyto ukázky a příklady jsou zveřejněny pod licencí BSD (novější, tříbodová varianta), která zaručuje čtenářům právo využívat je jakkoli, pokud při šíření zůstane zachováno jméno autora a doložka o zřeknutí se odpovědnosti. Licence NewBSD platí, pokud není uvedeno jinak.

Služby Zdrojáku jsou čtenářům poskytovány bezplatně a vydavatel jeho provoz financuje téměř výlučně z prodeje reklamního prostoru. Blokování stahování či zobrazovaní reklamy proto považuje přinejmenším za projev neslušného chování.

Společnosti Devel.cz Lab, s.r.o., a Internet Info, s.r.o., zaručují všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbírají žádné osobní údaje, které jim čtenáři sami dobrovolně neposkytnou (zejména při vkládání názorů k článkům), a neshromažďují žádné citlivé údaje. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají čtenáři souhlas k tomu, aby společnosti Devel.cz Lab, s.r.o., a Internet Info, s.r.o., s poskytnutými údaji nakládaly v rozsahu nezbytném k řádnému provozování internetových stránek, včetně zpřístupňování jejich obsahu veřejnosti nebo jeho poskytování jiným osobám a správy a archivace článků a názorů k nim, a to na celou dobu takové činnosti.

Devel.cz Lab s.r.o
Budějovická 1550/15a,
140 00 Praha 4
Czech Republic

Web: www.devel.cz

Kontrolní číslice čárového kódu (úloha z kroužku programování pro děti)

Kolik lidí si podle vás v supermarketu kontroluje účtenku, aby se ujistili, zda jim namarkovali vše správně? Obvykle ne mnoho, jelikož čárový kód je tak spolehlivý, že mu důvěřují, že funguje. (Já tedy vídám, že si to lidé kontrolují a namátkově to dělám tady. Přeci jen je tam lidský prvek, ne vše se markuje podle kódu, případně může být zboží špatně přiřazeno).