Granularita kešování

Data, která se často čtou a jejichž získání trvá dlouho, se vyplatí uložit do nějaké rychlejší vyrovnávací paměti. To je jeden ze základních obratů zrychlování programu. Jaká data ale do keše uložit pohromadě?

Článek vyšel na blogu Jakuba Vrány, na Zdrojáku ho přetiskujeme s autorovým souhlasem.

Vysoká granularita

V keši budeme mít samostatné záznamy pro každou jednotlivou částečku, kterou chceme zpracovat:

 • Celkový počet článků.
 • Seznam ID článků podle zvoleného řazení.
 • Nadpis, URL, perex, datum vydání a ID autora každého článku.
 • Jméno a URL autora.
 • URL a rozměry perexového obrázku.
 • Seznam ID skupin, do kterých je článek zařazen.
 • Název a URL těchto skupin.
 • Celkový počet názorů každého článku.
 • Počet nových názorů každého článku.

To je spousta údajů, které musíme získávat samostatně, což bude zdržovat. Některé údaje jsou navíc závislé na dříve načtených datech, takže s jejich získáním musíme počkat, až tato data budeme mít.

Nízká granularita

Často se proto přistupuje ke snížení granularity. Uložíme:

 • Celkový počet článků.
 • Seznam ID článků podle zvoleného řazení.
 • Všechna potřebná data o každém článku, ať už strukturovaně nebo případně rovnou jako HTML kód.
 • Počet nových názorů bychom z toho asi vyjmuli, protože ten bude pro každého čtenáře jiný.

Problém tohoto přístupu spočívá v tom, že pokud se cokoliv změní (např. někdo přidá názor), tak musíme keš invalidovat, případně i kaskádově. Buď tedy musíme definovat složité invalidační závislosti nebo každému záznamu nastavit platnost a po uplynutí určité doby ho obnovit, ať už se změnil nebo ne. První přístup vede k větší komplexnosti aplikace a invalidaci velkých částí keše třeba i při malé změně. Druhý přístup způsobuje zobrazování zastaralých dat a zbytečné obnovování keše, i když se data nezměnila.

Kombinovaná granularita

Oba přístupy lze zkombinovat:

 • Když dojde k zneplatnění keše s nízkou granularitou, tak stále platná data získáme z keše s vysokou granularitou.

Zásadní nevýhoda tohoto přístupu spočívá v tom, že se spousta dat ukládá duplicitně.

Co si vybrat

Já jsem dříve často jako jedinou možnost zrychlení aplikace viděl snižování granularity – čím víc toho budeme ukládat a načítat pohromadě, tím to přece bude rychlejší! Náročnost invalidace keše a s tím spojená větší komplexnost aplikace ale může tuto snahu zcela zhatit. Navíc můžeme dospět k tomu, že data do keše budeme ukládat jen proto, abychom je vzápětí smazali a uložili znovu. Keš tedy paradoxně může celou aplikaci zpomalit.

Nyní se proto zásadně kloním ke kešování s vysokou granularitou. Aby mohlo dobře fungovat, je potřeba splnit tři podmínky:

 1. Data získávat pokud možno v atomických celcích. Vyhnout se tedy např. spojování tabulek. S tím pomáhá NotORM.
 2. Dotazy do keše dávkovat a provádět je ve velkých blocích. V příkladu tedy např. informace o autorovi, seznamu skupin, perexovém obrázku a počtu názorů získat během jediné komunikace s keší pro všechny tyto údaje ze všech zobrazených článků najednou. S tím pomáhá NotORM 2.
 3. Každý požadavek musí proběhnout v konstantním čase, i logaritmický čas (k vidění např. u stromových indexů) toto řešení diskvalifikuje. To splňuje např. Memcache nebo MEMORY tabulky v MySQL.

Ve výsledku získáme aplikaci, která je jednoduchá (neobsahuje žádné invalidační závislosti), bezchybná (nezobrazuje zastaralá data), šetrná ke zdrojům (data ukládá jen jednou) a přitom výkonnostně obvykle optimální.

Srovnání: Basecamp Next používá kombinovanou granularitu – stejná data ukládá do keše třeba čtyřikrát a např. při přidání komentáře musí všechny tyto čtyři kopie zahodit a sestavit a uložit je znovu.

Přijďte si o tomto tématu popovídat na školení Výkonnost webových aplikací.

Autor pracuje jako Software Engineer v týmu Gmail Security. V minulosti se zabýval především PHP, o kterém napsal knihu a podílel se na oficiální dokumentaci. Je autorem nástroje pro správu databáze Adminer. Poznámky si zapisuje na weblog PHP triky.

Komentáře: 31

Přehled komentářů

5o Hezky
Jan Egert Re: Hezky
Jakub Vrána Re: Hezky
Milan Stoklasa Nafoukanost pana vrány nástupem do Facebooku atrofovala
MW Re: Nafoukanost pana vrány nástupem do Facebooku atrofovala
Milan Stoklasa Re: Nafoukanost pana vrány nástupem do Facebooku atrofovala
Kocour v botach Re: Nafoukanost pana vrány nástupem do Facebooku atrofovala
Milan Stoklasa Re: Nafoukanost pana vrány nástupem do Facebooku hypertrofovala
Kocour v botach Re: Nafoukanost pana vrány nástupem do Facebooku hypertrofovala
Milan Stoklasa Re: Nafoukanost pana vrány nástupem do Facebooku hypertrofovala
Jakub Vrána Re: Nafoukanost pana vrány nástupem do Facebooku hypertrofovala
František Kučera Re: Nafoukanost pana vrány nástupem do Facebooku hypertrofovala
Jakub Vrána Re: Nafoukanost pana vrány nástupem do Facebooku hypertrofovala
František Kučera Re: Nafoukanost pana vrány nástupem do Facebooku hypertrofovala
Jakub Vrána Re: Nafoukanost pana vrány nástupem do Facebooku hypertrofovala
František Kučera Re: Nafoukanost pana vrány nástupem do Facebooku hypertrofovala
Jakub Vrána Re: Nafoukanost pana vrány nástupem do Facebooku hypertrofovala
Ondřej Kučera Re: Nafoukanost pana vrány nástupem do Facebooku hypertrofovala
Jakub Vrána Re: Nafoukanost pana vrány nástupem do Facebooku hypertrofovala
Ondřej Kučera Re: Nafoukanost pana vrány nástupem do Facebooku hypertrofovala
Jakub Vrána Re: Nafoukanost pana vrány nástupem do Facebooku hypertrofovala
GEe Re: Nafoukanost pana vrány nástupem do Facebooku hypertrofovala
Jakub Vrána Re: Nafoukanost pana vrány nástupem do Facebooku atrofovala
Honza Marek kombinovaná vs. vysoká granularita
Jakub Vrána Re: kombinovaná vs. vysoká granularita
Honza Marek Re: kombinovaná vs. vysoká granularita
Jakub Vrána Re: kombinovaná vs. vysoká granularita
GEe Smysl cache vs. diskuze
Jakub Vrána Re: Smysl cache vs. diskuze
Ivan Indexy??
Jakub Vrána Re: Indexy??
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=3612