HTML5 a přístup k mikrofonu

Má váš počítač mikrofon? Pak k němu můžete přistupovat i z webové aplikace. Tedy, pokud jí to dovolíte. Ukážeme vám, jak na to, a můžete si to rovnou vyzkoušet.

Tento článek je překladem tutoriálu getUserMedia #2 – Microphone Access z webu Web Apprentice a jeho autorem je Rob Jones. Překlad je zde uveden s laskavým svolením autora.

Úvod

Dřívější článek HTML5, getUserMedia a práce s kamerou vám ukázal, jak můžete přistupovat k webkameře a zobrazovat její video pomocí canvasu. Tento článek naváže a představí vám, jak přistupovat k mikrofonu.

Nejjednodušším demem by bylo puštění vstupu z mikrofonu přímo do vašich reproduktorů, jenže pokud nemáte připojená sluchátka, tak by vznikla zpětná vazba. Místo toho použijeme kód z článku o vizualizaci audia a budeme náš hlasový vstup vizualizovat pomocí canvasu pomocí canvasu.

Metoda getUserMedia není zatím implementována ve všech prohlížečích, ovšem to se brzy zlepší…

V prosinci 2013, kdy vznikl tento text, byl getUserMedia podporován jen v prohlížečích Google Chrome a Mozilla Firefox. Aktuální podporu najdete na caniuse.com.

Takhle vypadá zobrazení hlasového vstupu pomocí našeho dema:

Demo 1 screenshot for this tutorial

Co se děje v kódu

Kód pro vizualizaci založíme na příkladu z článku o vizualizaci audia, kde najdete podrobnější popis, jak vizualizace funguje. V něm fungoval kód dle schématu:

Image 1 for this tutorial

Audio bylo nahráno ze souboru do SourceNode, předáno do DestinationNode (to jsou rozhraní z Web Audio API), který je přehrál na reproduktorech. Současně je převzal Analyser Node (další rozhraní z Web Audio API) Javascript Node připravil Time Domain data, která jsou třeba pro vizualizaci.

V našem případě bude schéma fungovat následovně:

Image 2 for this tutorial

Audio stream z mikrofonu předáme do Source Node, ovšem nebudeme ho propojovat přímo na Destination Node, ponecháme pouze cestu zajišťující zpracování a zobrazení dat.

V následujícím kódu sdělujeme, že getUserMedias má získat přístup k audio vstupu, ale už ne k video vstupu. Jelikož všechny prohlížeče zatím getUserMedia nepodporují, obalíme kód try / catch blokem a zobrazíme uživateli informaci o případém selhání.

    $("#start_button").click(function(e) {
      [...]
      try {
        navigator.getUserMedia(
         { video: false,
          audio: true},
         setupAudioNodes,
         onError);
      } catch (e) {
        alert('webkitGetUserMedia threw exception :' + e);
      }
    });

Metoda navigator.getUserMedia zavolá naši funkci setupAudioNodes a předá jí parametrem audio stream. Ten předáme metodě audioContext.createMediaStreamSource, abychom vytvořili sourceNode, který obsahuje přístup ke zvukovému vstupu mikrofonu.

  function setupAudioNodes(stream) {
    sourceNode = audioContext.createMediaStreamSource(stream);
    audioStream = stream;
    [...]
  }

Následuje komentovaný výpis celého kódu:

<p style="text-align: center">Click Start and begin speaking</p>
<canvas id="canvas" width="800" height="256" ></canvas>

<p id="controls">
 <input type="button" id="start_button" value="Start">
 &nbsp; &nbsp;
 <input type="button" id="stop_button" value="Stop">
</p>

<!-- ----------------------------------------------------- -->

<style>
  #canvas {
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    display: block;
    background-color: black;
  }
  #controls {
    text-align: center;
  }
  #start_button, #stop_button {
    font-size: 16pt;
  }
</style>

<!-- ----------------------------------------------------- -->

<script type="text/javascript">

  // Hack pro vypořádání se s vendor prefixy
  navigator.getUserMedia = ( navigator.getUserMedia ||
                navigator.webkitGetUserMedia ||
                navigator.mozGetUserMedia ||
                navigator.msGetUserMedia);

  window.requestAnimFrame = (function(){
   return window.requestAnimationFrame    ||
       window.webkitRequestAnimationFrame ||
       window.mozRequestAnimationFrame  ||
       function(callback, element){
        window.setTimeout(callback, 1000 / 60);
       };
  })();

  window.AudioContext = (function(){
    return window.webkitAudioContext || window.AudioContext || window.mozAudioContext;
  })();

  // Globální proměnné pro audio
  var audioContext;
  var analyserNode;
  var javascriptNode;
  var sampleSize = 1024; // počet vzorků nutných k nasbírání pro začátek analýzy
              // nižší hodnota = rychlejší sonogram
  var amplitudeArray;   // pole pro frekvenční data
  var audioStream;

  // Globální proměnné pro kreslení
  var column = 0;
  var canvasWidth = 800;
  var canvasHeight = 256;
  var ctx;

  $(document).ready(function() {
    ctx = $("#canvas").get()[0].getContext("2d");

    try {
      audioContext = new AudioContext(); // rozhraní pro zpracování audia 
    } catch(e) {
      alert('Web Audio API is not supported in this browser');
    }

    // Po kliknutí na tlačítko Start dokonči nastavení audio nodů a začni
    // zpracovávat zvukový vstup ze vstupního zařízení
    $("#start_button").click(function(e) {
      e.preventDefault();
      clearCanvas();

      // získej vstupní zvukový stream a nastav nody
      try {
        navigator.getUserMedia(
         { video: false,
          audio: true},
         setupAudioNodes,
         onError);
      } catch (e) {
        alert('webkitGetUserMedia threw exception :' + e);
      }
    });

    // Ukonči zpracovávání audia
    $("#stop_button").click(function(e) {
      e.preventDefault();
      javascriptNode.onaudioprocess = null;
      if(audioStream) audioStream.stop();
      if(sourceNode) sourceNode.disconnect();
    });
  });

  function setupAudioNodes(stream) {
    // vytvoří media stream ze zvukového vstupu (microfonu)
    sourceNode = audioContext.createMediaStreamSource(stream);
    audioStream = stream;

    analyserNode  = audioContext.createAnalyser();
    javascriptNode = audioContext.createScriptProcessor(sampleSize, 1, 1);

    // Vytvoř pole analýzu dat
    amplitudeArray = new Uint8Array(analyserNode.frequencyBinCount);

    // nastav obsluhu události, která bude vyvolána vždy po nasbírání dostatečného počtu vzorků
    // proveď analýzu a nakresli jeden sloupec do vizualizace
    javascriptNode.onaudioprocess = function () {

      amplitudeArray = new Uint8Array(analyserNode.frequencyBinCount);
      analyserNode.getByteTimeDomainData(amplitudeArray);

      // nakresli jeden sloupec
      requestAnimFrame(drawTimeDomain);
    }

    // Nyní spojíme nody dohromady
    // Nepropojujeme source node do destinace, abychom zabránili zpětné vazbě
    sourceNode.connect(analyserNode);
    analyserNode.connect(javascriptNode);
    javascriptNode.connect(audioContext.destination);
  }

  function onError(e) {
    console.log(e);
  }

  function drawTimeDomain() {
    var minValue = 9999999;
    var maxValue = 0;

    for (var i = 0; i < amplitudeArray.length; i++) {
      var value = amplitudeArray[i] / 256;
      if(value > maxValue) {
        maxValue = value;
      } else if(value < minValue) {
        minValue = value;
      }
    }

    var y_lo = canvasHeight - (canvasHeight * minValue) - 1;
    var y_hi = canvasHeight - (canvasHeight * maxValue) - 1;

    ctx.fillStyle = '#ffffff';
    ctx.fillRect(column,y_lo, 1, y_hi - y_lo);

    // smyčka přes celý canvas až dokud nenarazíme na jeho konec
    column += 1;
    if(column >= canvasWidth) {
      column = 0;
      clearCanvas();
    }
  }

  function clearCanvas() {
    column = 0;
    ctx.clearRect(0, 0, canvasWidth, canvasHeight);
    // ctx.beginPath();
    ctx.strokeStyle = '#f00';
    var y = (canvasHeight / 2) + 0.5;
    ctx.moveTo(0, y);
    ctx.lineTo(canvasWidth-1, y);
    ctx.stroke();
  }

</script>

Je to sice hodně kódu, ale jen několik řádek se týká vlastního přístupu ke zvukovému vstupu. Snad vám to pomůže při tvorbě vašeho vlastního kódu. Jedná se o úžasnou věc a jakmile bude implementována ve všech prohlížečích, určitě ji začne využívat řada nových aplikací.

Demo a zdrojový kód

 1. zdrojový kód na GitHubu
 2. funkční demo z článku

Martin Hassman založil a vede magazín Zdroják. Absolvoval VŠCHT Praha. Byl u založení projektu CZilla (dnes už nepamatujete, nevadí). Stavěl mosty a metal cestu pro HTML5 (to tu ještě máme). V GUG.cz organizoval akce pro vývojáře (a jestli neumřeli, kódují si dodnes…).

Komentáře: 1

Přehled komentářů

Radek Moc pěkné
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=11792