Jaký byl letošní AWS ReInvent 2015?

Článek o tom, co mě potkalo, zaujalo, pobavilo, ohromilo. Report z nejvíc očekávané cloudové konference roku AWS re:Invent 2015.

Statistika

Počet účastníků: ~ 19 000
Počet přednášek: 270
Počet přednáškových sálů: 27
Místo konání: The Venetian, Las Vegas
Amazon Web Services: The fastest growing enterprise IT company in the world.

Konference dle Amazon Web Services

Začínáme. Na začátku musím zmínit fakt, jak profesionálně zvládnutá celá konference byla. V každém detailu bylo vidět dlouhaleté zkušenosti logistického génia Amazonu.

Přednášky začínají vždy přesně na minutu, přednášející jsou připraveni, vše bez technických potíží. Žádné problémy s PC, rozlišením projektoru nebo rozbitým Powerpointem. Ačkoli je na akci přes 19 000 účastníků, nikdy jsem nenabyl dojmu, že jsou zde masy, nepotkával jsem chaos, hluk ani nepořádek.

AWS ReInvent 2015: The Venetian. Komplex pojme 19 000 účastníků.

AWS ReInvent 2015: The Venetian. Komplex pojme 19 000 účastníků.

Účastníci stojí trpělivě v řadách, mezi přednáškami se přesouvají pečlivě řízeným provozem eskalátory. Celou akci obsluhuje personál v barvách Amazon Web Services, který usměrňuje „dopravu“. Dojem logistického perfekcionismu mne provázel po celou dobu akce.

Breakfast at Scale: Snídaně pro tisíce lidí

Breakfast at Scale: Snídaně pro tisíce lidí

Během celé akce jsem nezaznamenal žádné výpadky WiFi.

Každý účastník při registraci dostane visačku se skrytým RFID kódem. RFID skrývá údaje o registraci. Při vstupu na přednášku tento načítá personál na Android čtečce. Po přednášce může účastník ohodnotit navštívenou přednášku v mobilní aplikaci.

V expo aréně (Reinvent Central) ve stáncích jednotlivých partnerů personál velmi ochotně načítá moji visačku s výhledem budoucí komunikace. Na oplátku dostávám tričko nebo gadget s logem partnera.

Visačka slouží během celé akce jako hlavní identita účastníka, váže se k ní vstup na akce, komunikace s partnery, oběd, vstup na recepce apod.

Reinvent Central (Expo aréna)

V oblasti Reinvent Central (expo aréna, neboli výstaviště pro partnery AWS) mne opravdu překvapilo že tu byla zastoupená v podstatě každá IT společnost kterou znám. Od Github přes Sumologic, Red Hat, Ansible, Splunk, Twilio.io až po Intel, Broadcom. Dostalo se i na konkurenty jako IBM či VMware.

AWS Reinvent Central

AWS Reinvent Central

Myslím že chyběl pouze pan Microsoft a Google :)
Kompletní výčet partnerů je možno nalézt zde.

Pobavil mne stánek SumoLogic – s opravdovým Sumo :)

AWS Reinvent Central: Sumo!

AWS Reinvent Central: Sumo!

Zajímal jsem se více o přednášky a networking s dalšími zákazníky, takže jsem se nestal „harvesterem“ triček a gadgetů, kterých bylo možno si odnést opravdu požehnaně (pochopil jsem, proč se doporučuje mít s sebou prázdný kufr).

Přednášky – Breakout Sessions

Během druhého dne jsem poznal, že opravdu nemá smysl s sebou táhnout notebook.

Jelikož na Reinventu je celkem 270 přednášek, každý účastník si musí vybrat směry, kterými se ubere. Můj zájem se ubíral hlavně směrem enterprise technologií, bezpečnosti, automatizace a přehledem nově uvedených služeb.

AWS Reinvent 2015: Breakout Sessions

AWS Reinvent 2015: Breakout Sessions

Je zvykem že v Keynote na Reinventu se uvedou nové služby. Navazující přednášky o nových službách se objeví jako Last minute v seznamu dostupných přednášek. Takže kalendář nikdy není statický.

Den před první přednáškou se konal AWS Compliance Summit ohledně aplikace bezpečnosti v cloudu. Vystoupil zde také zástupce naší společnosti MSD v části za podniky ze sektoru healthcare. Těšili jsme se vysoké účasti, kdy se na spoustu návštěvníků nedostalo, jelikož sál byl kompletně obsazený. Na přednášku se přihlásilo celkem 1300 účastníků.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace stojí za zmínku, jelikož je kapesním pomocníkem během celé akce.

AWS Reinvent 2015: Mobile App

AWS Reinvent 2015: Mobile App

Aplikace obsahuje kalendář zapsaných přednášek i seznam všech dostupných. Zajímavostí je interní chat pro účastníky, kde je možné dle tagů vyhledat účastníky pracující ve stejném odvětví, oboru apod., napsat jim a třeba se potkat.

V aplikaci je možné hodnotit jednotlivé přednášky a sbírat body, s kterými je možné hrát v soutěži. Každý účastník má vlastní QR kód, který může směňovat s dalšími účastníky. Po naskenování QR kódu se přidá v sekci Networking nový kontakt. QR kódy je možné také sbírat po celé akci na billboardech. Body se také dají sbírat podstoupením certifikace, tweetováním nebo návštěvou partnerských podniků Pub Crawl.

Keynotes

Aneb Úvodní myšlenka? Raději zůstanu u termínu Keynote. Keynotes byly celkem dvě. První zaměřená na podniky s Andy Jassy, druhá zaměřená na vývojáře s Verner Wogels.

AWS ReInvent 2015 - Keynote

AWS ReInvent 2015 – Keynote

Dal jsem si záležet, abych byl na Keynotes v dostatečném předstihu, takže jsem v obou případech měl pěkná místa. Smějící se „Dopravní obsluha“ mává neonovými říditky, opět usměrňuje celý zástup a dynamicky ho rozděluje podle obsazenosti do různých sektorů hlavní konferenční místnosti. Připadám si jako na obří show, oslavě, přehlídce.

Na keynote člověk opravdu pochopí, že Reinvent je opravdu mohutná a nejvíc očekávaná IT konference roku. Světelná show, DJ, krystalově čistý zvuk, vše perfektně načasované.

Message of the Day

Během Keynotes i přednášek mne nejvíce zaujalo poselství velkých podniků.
Společnosti jako GE., Monsanto, John Deere, Johnson & Johnson, Capital One ve velkém vstupují do cloudu a masivně se zbavují vlastních datacenter.

„AWS is our trusted partner who’s going to run our company for the next 140 years.“
Jim Fowler, GE CIO

GE během 3 let hodlá zredukovat počet vlastních datových center z 34 na 4 a plánuje do cloudu AWS přemístit 9000 interních aplikací. Najímá 2000 nových odborníků pro Center of Software Excellence. Divize GE Oil and Gas již provozuje více než 50 % aplikací v AWS.

John Deere prezentoval využití AWS pro novou generaci traktorů, získávání dat a řízení setby, rovnoměrného využití polí.

Capital One (přední bankovní společnost v USA) představila novou mobilní aplikaci pro Smart Banking běžící v cloudu AWS.

Zástupci společnosti Monsanto mluvili o tom, jak se rozhodli nepřipravovat se pro případný odchod z platformy AWS, ale místo toho soustředit veškeré zdroje na co nejlepší využití co nejvíce služeb a minimalizovat tak vlastní provoz.

Ohromila mě důvěra, kterou podniky do platformy AWS vkládají.

Celou konferencí, zejména Keynotes, se nesla „vibrant atmosphere“ – vzrušující vize budoucnosti, která se již děje.

Nově uvedené služby

AWS Snowball

Koncept Snowball je jednoduchý: Máte hodně dat, chcete je přemístit do cloudu, ale přes internet by vám to trvalo věky?

Objednejte si Snowball. Bude vám doručeno 50 TB šifrované zařízení odolné vůči pádu s e-ink displayem. Nahrajete svoje data, odešlete Snowball do Amazonu, který vaše data nahraje ve svém cloudu. E-ink display automaticky načte informace pro doručení. Vše do 10 dnů. Pokud potřebujete nahrát větší množství dat, je možné zapojit několik Snowballů za sebou. Jednoduché, praktické, logistické.

Více o AWS Snowball:
https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-importexport-snowball-transfer-1-petabyte-per-week-using-amazon-owned-storage-appliances/

AWS Config Rules

Rozšíření Config Rules vylepšuje již stávající službu Config pro sledování konfigurace. Config Rules v zásadě umožňují sledování dodržování firemních politik v cloudu AWS.

Např. je možné sledovací pravidlo, které zkoumá, zda všechny EC2 instance jsou součástí VPC. Stejně tak můžeme mít pravidlo, které sleduje, zda mají instance povolené jen specifické porty.

Výsledky jsou automaticky ukládány a můžeme se vracet v čase a sledovat, jak se vývijela konfigurace prostředku, např. EC2 instance. Řekněme, že někdo dočasně povolí port 22 a zapomene na to. Config Rules změnu vypozoruje a může poslat notifikaci odpovědnému týmu. Prozatím Config Rules umí pouze notifikace. Do budoucna se možná můžeme těšit na automatické změny konfigurací, které nejsou v souladu s firemní polikou.

Více o Config Rules:
https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-config-rules-dynamic-compliance-checking-for-cloud-resources/

Amazon Inspector

Inspector společně s Config Rules vylepšuje stávající portfolio produktů patřících do kategorie bezpečnosti.

Inspector umožňuje provést automatizovaný security assesment, aneb hodnocení bezpečnosti. Součástí služby je několik set předdefinovaných testů, např. testy dle bezpečnostních standardů (např. PCI DSS), testy CVE (kontrola zranitelnosti, viz. např. posledně Heartbleed), testy best practices zabezpečení systému, kontrola root oprávnění apod. Výhodou služby je, že má přímé napojení na bezpečnostní tým Amazonu, který monitoruje nejnovější bezpečnostní hrozby a služba je tak neustále aktualizována o nové definice.

Inspector je nyní ve fázi omezeného Preview, pokud máte AWS účet, můžete se přihlásit.
https://aws.amazon.com/inspector/

QuickSight

QuickSight je novým produktem cíleným do segmentu Business Intelligence. Pokud máte data v AWS (v podobě databází RDS, Redshift nebo S3), můžete QuickSight na tyto data jednoduše napojit a pracovat s filtrováním a vizualizacemi dat v reálném čase.

Vizualizace je poté možné uložit a sdílet s kolegy, kteří nemají přístup do AWS.

Více o QuickSight
https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-quicksight-fast-easy-to-use-business-intelligence-for-big-data-at-110th-the-cost-of-traditional-solutions/

Database Migration Service

Pro uživatele služby RDS (databáze jako služba) představuje Migration service možnost zmigrovat databáze do cloudu AWS. Zajímavou vlastností je, že zdrojová databáze je během migrace plně v provozu. Databáze lze migrovat i mezi odlišnými databázemi (Microsoft SQL => MySQL, Oracle => Amazon Aurora apod.). K tomu slouží nástroj Schema Conversion Tool. Snaha AWS je poskytnout zákazníkům možnost přejít na Open source databáze, a zbavit se tak licenčních poplatků a platformové závislosti.

Více informací o Database Migration Service: https://aws.amazon.com/dms/

AWS Lambda

Úspěšná služba Lambda (aneb ‚infrastruktura bez serverů‚ ) se vylepšila o žádaná rozšíření ze strany zákazníků. Nově je možno nativně psát Lambda funkce v Pythonu. Lambda již podporuje integraci s VPC a možnost pouštět funkce v plánovaném čase (cron). Prodloužila se také doba běhu funkcí z 90 vteřin na 5 minut.

Více o novinkách v AWS Lambda:
https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-lambda-update-python-vpc-increased-function-duration-scheduling-and-more/

EC2 Container Registry

Kontejnerová služba ECS se konečně dočkala privátního registru. Služba také nově přidala nativní podporu Docker Compose.

AWS IoT

IoT (Internet of Things, Internet Věcí) se dočkal velmi slibné platformy AWS IoT. Služba AWS IoT je navržena jak pro začátečníky, tak pro profesionály pracující s mikrokontroléry a senzory na platformě IoT.

AWS IoT přináší podnikovou úroveň bezpečnosti. Služba slouží jako brána pro příjem stavů z „Věcí“ (většinou se jedná o senzory napojené na mikrokontrolér) a vysílání žádaných stavů do aktivních prvků. tzv. actuators. Na straně AWS IoT existuje funkce tzv. Rules for AWS IoT. Mohu nad příchozími stavy provádět SQL dotazy, a na základě výsledku zapisovat do DynamoDB, S3 bucketu nebo spouštět Lambda funkce.

Veškerá komunikace s mikrokontroléry je šifrována certikátem standardu x509 a probíhá pomocí protokolu MQTT. Na straně AWS IoT je veřejná část certifikátu. Na zařízení je pak soukromý klíč.

Zajímavou možností je tzv. Device Shadow. Pokud je zařízení offline, je možno komunikovat s Device Shadow. Např. mohu říct že příští stav mého chytrého vysavače bude „ON“. Jakmile se vysavač připojí k internetu, zeptá se AWS IoT, zdali jeho „Shadow“ neobsahuje žádaný stav. AWS IoT odpoví s „ON“ a vysavač se zapne.

Na přednášce byla předvedena simulace „zemětřesení“. Celkem 4 zařízení odesílala do AWS data ze senzorů polohy. V AWS IoT bylo nastaveno pravidlo s SQL dotazem „stav > 5“. Pokud hodnota stavu odpovídá SQL dotazu, spustí se Lambda funkce. Lambda funkce pak měnila stav dalšího kontroléru (alarm) z „off“ na „on“.

Jakmile se poloha jednoho ze senzorů změnila v rukou přednášejícího, tento začal zasílat svůj stav s hodnotou 10. SQL dotaz dostal pravdivou hodnotu, spustila se Lambda funkce, která aktivovala alarm a zároveň zaslala notifikaci na mobilní zařízení (pomocí Twilio.io).

AWS IoT - Earthquake simulation

AWS IoT – Earthquake simulation

Pro samotnou platformu bylo vydáno celkem 10 starter kitů, z toho 3 kity s OS Linux. Nechybí samozřejmě zástupci Arduino. Některé z kitů již obsahují i sadu senzorů Grove. Všechny kity jsou certifikované pro AWS IoT a obsahují podporu pro AWS SDK.
https://aws.amazon.com/iot/getting-started/#kits

Pokud Vás blíže zajímá téma IoT, mikrokontrolérů, chcete se seznámit se způsoby, jak vynálezavě používat senzory, doporučuji navštívit přednášky IoT guru a mého kolegy Štepána Bechynského. @stepanb

Je také možnost se stále přihlásit do AWS IoT Hackatonu
https://www.hackster.io/challenges/AWSIoTMegaContest

Replay Party

Předvečer završení konference se konala tradičně Reinvent Re:Play party, tentokrát pod širým nebem na parkovišti mezi obřími kontejnery.

AWS Re:Play Party

AWS Re:Play Party

Z mnoha dostupných atrakcí např. moje 360* fotka vytvořená pomocí systému kamer Intel:
http://intel360photobooth.com/100815C235352

Závěr

Kombinace zkušeností z dlouholetého provozu retailového obchodu je na konferenci Amazon Web Services znát na každém kroku. Od přesnosti, logistiky provozu, přednášek, snídaně pro tisíce lidí přes výstavbu kontejnerového klubu. Je to ohromující zkušenost, která dokládá vyzrálost, stabilitu a inovaci platformy.

AWS Reinvent 2015

AWS Reinvent 2015

Vlastnost, které si nejvíc cením na Amazon Web Services? Pečlivě naslouchá zákazníkům. Všechny uvedené novinky jsou výsledkem zpětné vazby zákazníků. Tento přístup se mi zdá ojedinělý, zatím jsem se s ním u žádného dodavatele nesetkal.

Odkazy

Autor se stará o řízení cloudu Amazon Web Services v americké farmaceutické společnosti MSD a má několikaleté zkušenosti z oblasti provozu infrastruktury a integrace cloudových služeb.

Komentáře: 1

Přehled komentářů

Mira Super
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=16069