Podíl prohlížečů za září a říjen: Jak nastoupil Google Chrome

Jaký je podíl prohlížeče Google Chrome na českém internetu? Jak probíhal jeho nástup? A jaký je vývoj podílu ostatních prohlížečů? Které z nich klesají a které rostou? Na tyto otázky odpovíme v dnešním článku. Vyjdeme při tom z dat pocházejících ze služby NAVRCHOLU.cz.

Seriál: Válka prohlížečů (2 díly)

  1. Podíl prohlížečů za září a říjen: Jak nastoupil Google Chrome 13.11.2008
  2. Jak vkročily prohlížeče do roku 2009 16.1.2009

Prohlížeč Google Chrome se objevil v podvečer 2. září a v následujících dnech o něm informovala jak technicky zaměřená tak klasická média. Majitelé webů okamžitě zaznamenali ve statistikách jeho nárůst (nejvíce byl patrný u technicky zaměřených webů). Jak celý nástup probíhal a jaký je aktuální podíl prohlížeče Google Chrome v České republice?

Rychlý nástup Google Chrome

Prohlížeč Google Chrome zaznamenal rychlý nárůst již v prvních dnech. Jednalo se sice jen o desetiny procenta, ale uvědomme si, že ostatní prohlížeče o takový podíl bojují mnohem déle. Není vyloučeno, že se dokonce jednalo o nejrychlejší nástup nového prohlížeče v historii prohlížečů vůbec. Na následujícím grafu najdete podíl prohlížeče Google Chrome na českém internetu měřený den po dni od jeho vydání (2.9.) do konce měsíce října:

Podíl Google Chrome v září a říjnu 2008

Procentuální podíl prohlížeče Google Chrome na českém internetu během září a října 2008. Po rychlém nástupu na začátku září se podíl ustaluje na průměrné hodnotě 0,55%.

Graf zasluhuje krátký komentář. Již během prvního dne od vydání došlo (3. září) k nárůstu na 0,64%. Příčinou bude nejspíš velký mediální ohlas (pravděpodobně si vzpomenete na záplavu zprávami „Google vydal prohlížeč“ – objevila se i v televizi), který přiměl řadu uživatelů si prohlížeč přinejmenším vyzkoušet. Zhruba do poloviny září pak následoval malý krátkodobý pokles. Koncem září podíl nepatrně vzrostl a během října se ustálil. Průměrný podíl Google Chrome za měsíc říjen činí 0,55 %.

Zde je zapotřebí vysvětlení. Proč tvrdíme ustálil, když i v pravé části grafu jsou pozorovatelná opakující se lokální maxima? Protože o víkendech je podíl prohlížečů odlišný oproti pracovním dnům.

Během týdne uživatelé přistupují na internet často ze zaměstnání, kde nezřídka používají předinstalovaný prohlížeč. O víkendech přistupují hlavně z domova, kde mohou používat (a jak je vidět, často skutečně používají) prohlížeč jiný. Proto i v ustáleném stavu jsou pozorovatelné pravidelné víkendové výkyvy (dvoubodová maxima). Zcela napravo za posledním víkendem můžete vidět i svátek v úterý 28. října, který se projevil podobně jako víkend.

Podíl Google Chrome v měsíci říjnu je proto skutečně ustálený, není jasný ani výrazný růst, ani pokles. Jedinou pozorovatelnou změnou je snad mírný pokles víkendových uživatelů, ale ten s jistotou potvrdí až data za měsíc listopad. Bude zajímavé sledovat, jak si tento mladý prohlížeč povede v budoucnu a zda se jednou zařadí mezi majoritní prohlížeče. Zatím tomu nic nenasvědčuje. Pojďme se ale podívat na další prohlížeče.

V tomto článku vycházíme ze statistik služby NAVRCHOLU.cz. Na tvorbě metodiky měření se podílela společnost Factum Invenio a do statistik bylo zahrnuto téměř 25 tisíc webů. Prohlížeče jsou rozpoznávány dle hlavičky User-Agent v přístupech na měřené weby a následným porovnáváním získané hodnoty s databází známých prohlížečů, která obsahuje k tomuto dni 2005 položek rozčleněných do 410 skupin a 94 rodin.

O nástupu prohlížeče Google Chrome informuje také tisková zpráva Nový prohlížeč Google Chrome si získal své první příznivce.

Podíl prohlížečů v České republice za měsíce září a říjen

Podíváme se na průběh podílu následující prohlížečů:

  • Internet Explorer 6 a 7
  • Mozilla Firefox 3.0.x, 2.0.x, 1.5.x a 1.0.x
  • Opera 9.x
  • Google Chrome 0.x (uveden pro srovnání)
Podíl prohlížečů v září a říjnu 2008

Procentuální podíl prohlížečů na českém internetu během září a října 2008.

Na první pohled je vidět, že zde k žádným nečekaným změnám nedochází. Kromě víkendových skoků, které se u některých prohlížečů projevují jako maxima u jiných jako minima, podíl prohlížečů zpravidla sleduje setrvalý trend.

Nejpoužívanějším prohlížečem je Internet Explorer 7, jehož podíl pomalu ale jistě roste. Druhým v pořadí je Internet Explorer 6, který pomalu klesá. (Druhým je ovšem jen v pracovních dnech; o víkendech a svátcích jej předežene prohlížeč Firefox 3.) Pokud porovnáme růst IE7 a pokles IE6, je patrné, že IE6 klesá rychleji, než IE7 roste, tedy dochází k jistému odlivu uživatelů od Internet Exploreru k ostatním prohlížečům.

Následuje prohlížeč Firefox 3, který roste (dokonce nejrychleji ze všech prohlížečů), a klesající prohlížeč Firefox 2. Pokud si obě křivky porovnáme, je patrné, že za nárůst Firefoxu 3 má největší zodpovědnost pokles Firefoxu 2. Tedy uživatelé postupně upgradují svou starší verzi Firefoxu.

Pro přehlednost si zobrazíme detailnější graf.

Podíl méně zastoupených prohlížečů v září a říjnu 2008

Prohlížeč Opera 9.x svým podílem na Internet Explorer a Firefox zdaleka nemá, přesto si vybudoval slušnou uživatelskou základnu. Jeho podíl rozhodně neklesá, z grafu by se dalo usuzovat i na malý růst. K jeho skutečnému potvrzení bychom ale potřebovali porovnání i s daty za následující měsíc. Všimněte si velkého rozdílu mezi víkendy a pracovními dny. O víkendech je podíl Opery o celou čtvrtinu větší než během pracovních dnů.

Úplně dole pak vidíme některé starší prohlížeče (Firefox 1.5 a Firefox 1.0.x) a Google Chrome, který jsme diskutovali výše. Podíl Firefoxu 1.0.x klesá, podíl Firefox 1.5 spíše stagnuje.

Internet Explorer vs. Firefox

Vraťme se ale k majoritním prohlížečům. Stálicí na prvním místě je téměř od nepaměti Internet Explorer a prognostici se neustále předhánějí v předpovědích zda a kdy jej předežene prohlížeč Firefox. Pojďte se podívat, jak si stojí oba prohlížeče mezi sebou. Pro porovnání použijeme sumu jednotlivých verzích obou prohlížečů (v předchozích grafech jsme porovnávali odděleně dílčí verze).

Porovnání Internet Exploreru a Firefoxu za září a říjen 2008

Porovnání procentuálního podílu Internet Exploreru a Firefoxu během září a října 2008.

Trend u obou prohlížečů je zřejmý (a trvá již několik let). Podíl Internet Exploreru klesá, zatímco podíl Firefoxu stoupá. Pokles IE ani růst Firefoxu není ovšem nijak dramatický a zdá se značně nepravděpodobné, že by Firefox v nejbližších letech Internet Explorer dostihl. Kartami může zamíchat také Internet Explorer 8, který vyjde začátkem prosince tohoto roku.

Zajímavé je také porovnání pracovních dnů s víkendy. Zatímco během pracovních dnů nebo v průměrných týdenních statistikách má Internet Explorer více jak 50%, tak o víkendech (tedy převážně u domácích uživatelů) se již nějaký nachází čas pod touto hranicí.

Podíly prohlížečů dostupné pod Creative Commons

Data, která jsme použili v článku pro tvorbu jednotlivých grafů, jsou veřejně dostupná pod Creative Commons licencí (konkrétně pod NonCommercial ShareAlike verze 3). Pokud se zajímáte o podíl prohlížečů v České republice, můžete si tato data stáhnout a použít je k vlastní analýze. Licence vám umožňuje použít tato data pro nekomerční účely, případně je dále pod stejnou licencí šířit, pokud uvedete jejich zdroj.

Data jsou uložena v klasickém CSV formátu, čísla jsou v anglickém tvaru s desetinnou tečkou (při importu do českého OpenOffice.org je zapotřebí ručně nastavit sloupcům s čísly anglický formát.

Podíl prohlížečů na Zdrojáku

Již jen pro zajímavost uvádíme i orientační pořadí prohlížečů na Zdrojáku za měsíc říjen. Nejpoužívanějším prohlížečem je tu Firefox 3 (48,8 %), za ním je Opera 9.x (12,8 %), následují je Firefox 2 (6,44 %), Internet Explorer 7 (4,9 %) a Google Chrome 0.x (3,3 %).

Jaký prohlížeč používáte?

Martin Hassman založil a vede magazín Zdroják. Absolvoval VŠCHT Praha. Byl u založení projektu CZilla (dnes už nepamatujete, nevadí). Stavěl mosty a metal cestu pro HTML5 (to tu ještě máme). V GUG.cz organizoval akce pro vývojáře (a jestli neumřeli, kódují si dodnes…).

Komentáře: 43

Přehled komentářů

Anonym RE: Podíl prohlížečů za září a říjen: Jak nastoupil Google Chrome
Dash9 RE: Podíl prohlížečů za září a říjen: Jak nastoupil Google Chrome
SB RE: Podíl prohlížečů za září a říjen: Jak nastoupil Google Chrome
benzin RE: Podíl prohlížečů za září a říjen: Jak nastoupil Google Chrome
afk_cz RE: Podíl prohlížečů za září a říjen: Jak nastoupil Google Chrome
jbcb RE: Podíl prohlížečů za září a říjen: Jak nastoupil Google Chrome
Anonym RE: Podíl prohlížečů za září a říjen: Jak nastoupil Google Chrome
warriant Víkendy
Ashen Re: Víkendy
jar Re: Víkendy
JirkaV Re: Víkendy
Ginzel Re: Víkendy
McBig Re: Víkendy
ToM Re: Víkendy
peeepan Re: Víkendy
ToM Re: Víkendy
petr.steinbauer grafy
Anonym Re: grafy
petr.steinbauer Re: grafy
Petr Tomeš Re: grafy
ToM Re: grafy
Anonym Re: grafy
ToM Re: grafy
Anonym Re: grafy
smilelover Safari...?
Jirka Re: Safari...?
Petr Tomeš Re: Safari...?
smilelover Re: Safari...?
smilelover Re: Safari...?
danaketh Re: Safari...?
smilelover Re: Safari...?
Petr Tomeš Re: Safari...?
Petr Tomeš Re: Safari...?
ToM Re: Safari...?
Petr Tomeš Re: Safari...?
Jouda Safari?
Petr Tomeš Re: Safari?
NOD Flock2
garcon Chrome má v ČR 27.000 uživatelů
DevelX IE?!
obrys Podíl prohlížečů na Zdrojáku
Pavel Cvrček Re: Podíl prohlížečů na Zdrojáku
Radek Volání domů
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=2868