Používáme PSPad

PSPad je víceúčelový textový editor. Je zdarma a původem z České republiky. Nemá sice možnosti plnohodnotného IDE, ale přesto nabízí řadu funkcí a oplývá řadou výhod, kupříkladu rychlostí. V článku předvedeme jeho hlavní rysy, ukážeme vám jeho grafické rozhraní, základní funkce a klávesové zkratky.

Obecná charakteristika

PSPad je textový editor pro platformu Windows, vhodný jak pro začínající webové vývojáře, tak i pro ostřílené programátory v C/C++ nebo Javě. Umožňuje editaci souborů v režimu prostého textu – což je přesně to, co weboví vývojáři potřebují.

Editor umožňuje pracovat najednou až s několika desítkami souborů, mezi kterými přepínáme pomocí panelů, jak to známe např. z internetových prohlížečů.

PSPad dále obsahuje zvýrazňování pro více než 120 různých syntaxí. Podporuje uživatelské skripty (rozšíření), který se v současné době nachází v databázi na jeho oficiálních stránkách několik desítek.

Hlavní rysy

Editor disponuje jednak základními nástroji dostupnými v každém lepším editoru, jako je možnost úpravy více souborů najednou, schopnost konverze mezi znakovými sadami (včetně korektní interpretace souborů z jiných platforem – např. Mac OS, či UNIX), či vyhledávání a nahrazování v textu.

PSPad je, díky svému českému původu, kompletně lokalizován, ale, jelikož jde o program doslova mezinárodního věhlasu, je k dispozici také ve velkém množství dalších jazykových mutací.

Kromě toho disponuje dalšími nástroji, kterými se přibližuje IDE, neboli integrovanému vývojovému prostředí, které často my vývojáři používáme k ulehčení své práce. Mezi tyto rozšířené funkce patří např.:

 • Sada zvýrazňovačů syntaxe, která se mění podle typu otevřeného souboru s možností vytvářet si zvýrazňovače vlastní
 • Hledání a nahrazování pomocí regulárních výrazů – včetně možnosti vyhledávání a nahrazování ve více souborech
 • Číslování řádků zdrojového kódu a možnost přesunu kurzoru na určenou pozici
 • Pohyb po slovech, vytváření značek a hromadné operace s řádky (řazení, prohazování atd.)
 • Podpora skriptování a maker
 • Formátování vizuální podoby kódu a inteligentní tabulátory
 • Průzkumník kódu
 • Integrovaný HEX editor, CSS editor TopStyle a TiDY knihovna pro formátování a kontrolu syntaxe HTML
 • Podpora šablonování a porovnávání obsahu souborů

Specialitou PSPadu je možnost přímo jej napojit na externí kompilátor libovolného programovacího jazyka, a přiblížit jej plnohodnotnému IDE.

 • PSPad v sobě obsahuje okno pro zobrazení výstupu z kompilátoru a také lze namapovat „spuštění programu“, resp. předání zdrojového kódu na vstup kompilátoru a zobrazení výsledku, na libovolnou klávesovou zkratku.
 • Lze tedy například kompilovat programy v jazyce C/C++, kompilovat a spouštět zdrojáky Javy, nebo například lintovat (syntaktická kontrola kódu) zdrojové kódy PHP.
 • Pokud si nainstalujeme nějaký lokální validátor, přijímající na vstupu soubory, můžeme tímto způsobem validovat zdrojové kódy HTML, CSS nebo RSS přímo v prostředí editoru. Nebo můžeme využít integrované knihovny TiDy HTML.

Kromě toho PSPad disponuje i několika nástroji určenými především pro nás, webové vývojáře:

 • Integrovaný nástroj pro zobrazování náhledů (preview) webových stránek – a to jak s pomocí Internet Exploreru, tak Mozilla Firefoxu
 • Integrovaný FTP klient
 • Podporu projektů a průzkumníka projektů
 • Již zmíněného průzkumníka kódu – uvádím jej zde podruhé z toho důvodu, že právě v souborech HTML, nejlépe kombinovanými s kaskádovými styly a JavaScriptem, se jeho síla projeví nejvíce

Dále disponuje editor dalšími nástroji – jako je výběr barvy, lorem ipsum generátor, náhled ASCII tabulky, nebo generátor hashovacích otisků MD5, SHA1 atd.

Zkrátka a dobře, je bohatě vybaven.

GUI programu

Hlavní okno PSPadu po spuštění

Hlavní okno PSPadu po spuštění

Když PSPad po snadné a bezproblémové instalaci (která není nutná) spustíme, nejdříve na několik okamžiků spatříme uvítací obrazovku (Splash screen), která ale mizí během chvilky a je nahrazena celoobrazovkovým oknem editoru, ve kterém můžeme ihned začít pracovat.

V horní části okna editoru se zobrazuje standardní pruh nabídek a pod ním obvyklá tlačítka Uložit, Otevřít, atd. – Lištu s tlačítky lze v případě potřeby vypnout, což směle doporučuji, neboť zkušenému vývojáři pouze brzdí práci a zabírá cenný prostor pro samotný kód (ukládání a další práci se soubory realizujeme pomocí klávesových zkratek).

Volný prostor pro editaci textu zabírá největší část okna. Všimněte si, že PSPad žlutě zvýrazňuje aktuální řádek (ten s pozicí kurzoru) – ač to může být nezvyk, je to velice užitečné opatření, které nám napomáhá v rychlé orientaci v kódu.

Po levé straně tohoto prostoru můžeme zobrazit svislý „nástrojový panel“.

V jeho útrobách nalezneme na záložkách v horní části zleva doprava: Průzkumníka projektu, správce souborů, FTP klienta, správce odkazů (něco jako oblíbené položky) a přehled otevřených souborů.

Nástrojový panel

Nástrojový panel

Já osobně nástrojový panel stále zobrazený nemám, neboť nepříjemným způsobem zmenšuje pracovní prostor. Schovat či zobrazit jej můžeme klávesovou zkratkou CTRL+F2.

Okno PSPadu bez nástrojového panelu a okna s výstupem

Okno PSPadu se skrytým nástrojovým panelem

Na pravé straně editoru se zobrazují v postranním panelu „nástroje“ – to jsou jakési malé utilitky, které nám usnadňují, či zpříjemňují práci s editorem. Tyto můžeme zobrazovat a schovávat pomocí nabídky „Nástroje“ z pruhu nabídek programu. Každý nástroj má také ve svém pravém horním rohu dobře známý křížek, kterým můžeme nástroj rovněž schovat.

Hlavní okno PSPadu po spuštění

Nástroje PSPadu v pravém panelu

Nejzajímavějším z těchto nástrojů, je nepochybně „průzkumník kódu“ – je to v praxi jediný nástroj, který mám v PSPadu neustále na očích (i za cenu toho, že mi omezuje výhled na zdroják). Průzkumník kódu zobrazuje jakýsi „obsah“ právě upravovaného souboru – fintou je zde ovšem to, že používá šikovných rozevíracích oblastí, které činí tento obsah velmi přehledným. Průzkumníka můžeme tedy využít jak k navigaci souborem, tak i ke zkoumání jeho obsahu.

Výstup z kompilátorů se v případě potřeby zobrazuje ve spodní části okna PSPadu – tak, jak to bývá zvykem u IDE.

Poslední věcí, u které se chci zastavit, je stavová lišta programu. Ta nám totiž, ač to nemusí být na první pohled patrné, poskytuje několik velmi užitečných informací. Nalezneme zde (zleva doprava) informace o aktuální pozici kurzoru (řádek: sloupec, počet znaků), ASCII hodnotu aktuálního znaku, aktuálně vybraný zvýrazňovač syntaxe, platformu (UNIX/DOS/MAC) a konečně použité kódování – To je možné měnit v nabídce „Formát“ z menu programu.

Stavová lišta programu

Stavová lišta programu

Tento výčet schopností programu a popis jeho GUI není pochopitelně kompletní, zmínil jsem pouze to nejzajímavější, ostatní okna můžete zobrazit pomocí nabídky „Zobrazit“.

Jak urychlit svou práci?

Základním nástrojem k urychlení práce jsou klávesové zkratky. Kromě zkratek pro běžnou práci se soubory, které jistě znáte z ostatních aplikací, PSPad podporuje následující, jemu specifické:

 • CTRL+G – Jdi na řádek
 • CTRL+M – Najdi související závorku
 • CTRL+W – Zapíná a vypíná zalamování řádků
 • CTRL+SPACE – Kontextová nápověda (doporučuji!)
 • CTRL+SHIFT+S – Uložení všech otevřených souborů, které byly změněny
 • CTRL+F2 – Zobrazení nástrojového panelu
 • ALT+C – Zobrazení nástroje výběr barvy
 • SHIFT+CTRL+E – Zobrazení průzkumníka kódu
 • SHIFT+CTRL+A – Zakomentovat/od­komentovat vý­běr
 • F11 – Celá obrazovka
 • F10 – Live náhled na webovou stránku

Dále uvádím klávesy pro práci se značkami (označování řádků) – jde o perfektní funkce, které mi tak moc chybí v jiných editorech.

Značky jsou jakési ukazatele na řádky v souboru, které si můžeme v PSPadu libovolně vytvářet (pokládat), či odstraňovat. Značky nemají žádný vliv na obsah souboru, slouží nám pouze jako navigační pomůcka. Modelová situace: Jsem na nějakém řádku a chci něco změnit na jiném. Položím tedy na tom současném řádku značku a najdu onen jiný řádek, kde budu provádět úpravy. Poté se, díky položené značce, mohu na původní řádek vrátit velice snadno a rychle.

Ke značkám zbývá poznamenat, že se nijak nepojmenovávají a do dokumentu jich můžete pokládat libovolné množství (jde o tzv. „Unnumbered marker“ – nečíslovaná značka, tudíž mezi značkami lze navigovat pouze ve stylu další-předchozí) a PSPad si dokonce společně se souborem pamatuje i značky k němu přiřazené (ovšem pouze v rámci relace – tzn. když necháte otevřené soubory se značkami, ukončíte PSPad a pak jej znovu otevřete, pamatuje si svůj stav a všechny soubory i se značkami znovu načte).

 • ALT GR+LEVÁ ŠIPKA – Položí značku
 • ALT GR+PRAVÁ ŠIPKA – Zvedne značku
 • ALT GR+HORNÍ ŠIPKA – Přesune kurzor na další značku
 • ALT GR+DOLNÍ ŠIPKA – Přesune kurzor na předchozí značku

Výše uvedený výčet opět není kompletní. Obsahuje pouze ty zkratky, které jsem považoval za zajímavé.

Na co si dát pozor?

I přes své výhody má PSPad několik nedostatků. Některé jeho části fungují pochybně a není radno se na ně tak úplně spoléhat. Některé z těchto „chyb“ jsou již známy a pracuje se na jejich odstranění – doufejme, že nová verze přijde brzy.

 • Vyhledávání se občas chová podivně – v tom smyslu, že někdy najde jen některé výskyty hledaného řetězce – obzvláště když obsahuje zdroják znak šipky (->).
 • Průzkumník kódu selhává – obzvláště u hodně velikých (nad 5000 řádků), nebo hodně složitých souborů. Selhávání se projevuje tím, že prostě nezobrazuje celý obsah souboru, ale jenom část.
 • Projekty PSPadu jsou podivné – chování editoru, co se projektů týče, je poněkud netransparentní. Občas to dělá divné věci.
 • Špatně napsané skripty nebo makra způsobují pád celého IDE – které pak navíc není schopno znovu nastartovat.

Kde PSPad získat?

Aktuální verzi PSPadu (4.5.3) lze zdarma stáhnout v české verzi pro Windows ze Slunečnice nebo z officiálních stránek, tamtéž najdete několik pluginů, kompilátorů, informace o autorovi Janu Fialovi a nápovědu. Taktéž můžete na další vývoj PSPadu přispět.

Shrnutí

Já jsem PSPad používal téměř 4 roky, nejčastěji pro HTML, JavaScript a PHP. Pracovalo se mi s ním velmi dobře, za jeho největší klady považuji velmi svižný start a rychlost. Co se týče jeho funkčního vybavení, tak nejvíce mě potěšily jeho „značky“ – dodnes neznám žádný jiný ekvivalentní nástroj, který umožňuje takto významné zrychlení práce a je zároveň tak jednoduchý, že naučit se s ním pracovat je otázkou doslova několika okamžiků.

Naopak mi na PSPadu nevyhovují jednak jeho drobné problémy při práci s velkými soubory, dále vyhledávání, které při hledání složitějších věcí občas selhává, a především, že i přes velkou snahu to prostě není plnohodnotné IDE. Chybí mu podpora SVN, unit testování intellisense a další. Také jeho schopnost napojení externích kompilátorů, ač je velmi užitečná, není pro PHP programátora zrovna tím, co potřebuje. Ač ji lze použít k napojení PHP jako lintovače, není to zdaleka triviální proces a občas se prostě více hodí, když jsou ty funkce napevno zabudované v IDE. To je také důvod proč jsem PSPad nakonec jako hlavní editační nástroj opustil a vyměnil jej za placený PHPEdit.

Jaké zkušenosti máte s PSPadem vy?

Odkazy

Používáte PSPad?

Aktuálně student 1. ročníku ČVUT FEL. Povoláním programátor, analytik a webdeveloper. Nejoblíbenější programovací jazyk: PHP, C++, další oblíbené programovací jazyky: Delphi, Pascal, Java.

Komentáře: 35

Přehled komentářů

Mazarik re
hobr Re: re
Mazarik Re: re
hobr Re: re
Hoween Re: re
drtlik Re: re
hobr Re: re
Hoween Re: re
hobr Re: re
gawan kate
JmJ vim & eclipse
wagoon Re: vim & eclipse
JmJ Re: vim & eclipse
bpbp Re: vim & eclipse
smazán - Kodlodot Re: vim & eclipse
Hoween PSPad?
Kuzma Re: PSPad?
Hoween Re: PSPad?
LoopTrop RE: Používáme PSPad
habendorf RE: Používáme PSPad
LoopTrop RE: Používáme PSPad
romano bongo RE: Používáme PSPad
Stanislav.Hoferek pspad
Anonym phreplace
amazon Re: phreplace
sudcadred MED
Kuzma Re: MED
VfB Re: MED
smazán - Kodlodot PSPad
jnd a co Linux?
dc editor
jam jEdit
Tomáš Jukin Re: jEdit
VfB největší překážka pro používání PSPadu
lesho VIM
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=2837