Prohlédněte si možnosti WebAPI ve Firefox OS

Firefox OS bude obsahovat rozličná javascriptová API, některá z nich byla standardizována (a možná je již znáte), jiná se teprve navrhují. Podívejte se na rychlou ukázku jejich možností.

Tento článek je zkráceným překladem článku Using WebAPIs to make the web layer more capable od  Roberta Nymana a je zde zveřejněn pod licencí CC-BY-SA 3.0.

Ve Firefox OS najdete tři typy WebAPI:

 • Základní API
 • Privilegovaná API
 • Certified APIs

Kompletní přehled základních APIs

 • Vibration API
 • Screen Orientation
 • Geolocation API
 • Mouse Lock API
 • Open WebApps
 • Network Information API
 • Battery Status API
 • Alarm API
 • Web Activities
 • Push Notifications API
 • WebFM API
 • WebPayment
 • IndexedDB
 • Ambient light sensor
 • Proximity sensor
 • Notification
 • FMRadio

Ukázky použití základních API

Battery Status API

Toto API detekuje úroveň nabití baterie zařízení, jakou dobu nabití baterie vydrží a zda je baterie právě nabíjena či nikoliv.

var battery = navigator.battery;

if (battery) {

  var batteryLevel = Math.round(battery.level * 100) + "%",

    charging = (battery.charging)? "" : "not ",

    chargingTime = parseInt(battery.chargingTime / 60, 10),

    dischargingTime = parseInt(battery.dischargingTime / 60, 10);

    // Nastavení událostí
    battery.addEventListener("levelchange", showStatus);
    battery.addEventListener("chargingchange", showStatus);
    battery.addEventListener("chargingtimechange", showStatus);
    battery.addEventListener("dischargingtimechange", showStatus);

}

Vibration API

Spustí vibraci zařízení, buď jednorázovou nebo dle zadaného vzoru.

// Vibruj jednu vteřinu
navigator.vibrate(1000);

// Vibrační vzor [vibrationTime, pause,…]

navigator.vibrate([200, 100, 200, 100]);

// Vibruj 5 vteřin
navigator.vibrate(5000);

// Zastav vibrace
navigator.vibrate(0);

Screen Orientation

Umožní vývojáři uzamknout orientaci obrazovky nebo specifikovat, jaká by měla být její primární orientace.

/*
  Možné hodnoty:
    "landscape", 
    "portrait"
    "landscape-primary"
    "landscape-secondary"
    "portrait-primary"
    "portrait-secondary"

*/
var portraitLock = screen.mozLockOrientation("portrait");
if (portraitLock) {
  console.log("Uzamkli jsme obrazovku ve svislé orientaci");
}

Geolocation API

Zjištění aktuální polohy uživatele – vyžaduje schválení uživatele.

navigator.geolocation.getCurrentPosition(function (position) {
  /* 
    Získá zeměpisnou šířku a délku:
      position.coords.latitude
      position.coords.longitude
  */
};

Mouse Lock API

Uzamčení ukazatele myši – vhodné, pokud nechcete, aby interakce s myší skončila, když ukazatel překročí hranice okna prohlížeče, ale pokračovala – např. při provádění rotace o 360 stupňů.

var docElm = document.documentElement;

// Vyžádej si uzamčení ukazatele myši
docElm.requestPointerLock = elem.requestPointerLock || 
              elem.mozRequestPointerLock || 
              elem.webkitRequestPointerLock;

docElm.requestPointerLock();

document.addEventListener("mousemove", function(e) {
  var movementX = e.movementX    ||
          e.mozMovementX  ||
          e.webkitMovementX ||
          0,
    movementY = e.movementY    ||
          e.mozMovementY  ||
          e.webkitMovementY ||
          0;

  // Získej delta hodnoty pohybu myši
  console.log("movementX=" + movementX, "movementY=" + movementY); 
}
);

Open WebApps

Jedná se o API, které obstarává instalaci Open Web aplikací.

var installApp = navigator.mozApps.install(manifestURL);

// Instalace proběhla úspěšně
installApp.onsuccess = function(data) {
  console.log("Success, app installed!");
};

// Instalace se nepovedla
installApp.onerror = function() {
  console.log("Install failed\n:" + installApp.error.name);
};

Network Information API

Získá informace o síťové konektivitě.

var connection = window.navigator.mozConnection,
  online = connection.bandwidth,
  metered = connection.metered;

/* online může vracet:
  0 = offline
  Infinity, když neznáme bandwidth
  Odhad MB/s
  metered = konektivita je měřena, tj. je nějakým způsobem od ISP limitována
*/

Alarm API

Umožní nastavit budík.

request = navigator.mozAlarms.add(
  new Date("May 15, 2012 16:20:00"), 
  "honorTimezone", 
  {
    mydata: "my event"
  }
);

Web Activities

Pomocí Web Activities můžete specifikovat tzv. intents, jaké aplikace podporuje a jaké akci má při nich vykonat. Více o Web Activities najdete v jiném článku.

var pick = new MozActivity({
   name: "pick",
   data: {
     type: ["image/png", "image/jpg", "image/jpeg"]
   
}
 });

pick.onsuccess = function () {

  var img = document.createElement("img");
  img.src = window.URL.createObjectURL(this.result.blob);
  document.body.appendChild(img);
};

Push Notifications API

Způsob, jakým může webová stránka posílat zprávy uživatelům, kteří aktuálně nesurfují na jejich webu. API je ve stádiu návrhu a zatím nebylo implementováno. Více najdete v dokumentaci k PushAPI.

function getPushURL() {
  var push = navigator.push ||
        navigator.mozPush ||
        navigator.webkitPush;

  // Získej svolení uživatele k odebírání notifikací
  var request = push.requestURL(watoken, PbK);

  request.onsuccess = function () {
    var url = request.result.url;
    console.log('Push URL: ' + url);
  };
}

WebFM API

Webová implementace FM rádia.

var fmRadio = navigator.fm || navigator.mozFMRadio || navigator.mozFM;
fmRadio.frequency = 106.7;

WebPayment

Používá se pro tzv. in-app platby prostřednictvím JSON Web Token (JWT).

var request = navigator.mozPay(JWTs);
request.onsuccess = function () {
  // Money!
};

IndexedDB

Strukturované úložiště na straně klienta nabízející výkonné vyhledávání. Více o něm najdete v článcích Using IndexedDB a Storing images and files in IndexedDB.

// Vytvoř/otevři databázi
var request = indexedDB.open("elephantFiles", 1),
   createObjectStore = function (dataBase) {
    console.log("Creating objectStore")
    dataBase.createObjectStore("elephants");
};

request.onsuccess = function (event) {
  console.log("Success creating/accessing IndexedDB database");
  db = request.result;

  db.onerror = function (event) {
    console.log("Error creating/accessing IndexedDB database");
  };
}

// Needed for creating database/upgrading to a new version
request.onupgradeneeded = function (event) {
  createObjectStore(event.target.result);
};

Ambient light sensor

Umožní detekovat úroveň osvětlení prostředí a dle toho nabídnout uživateli odlišné verze.

window.addEventListener("devicelight", function (event) {

  /* Hladina osvětlení v luxech

    Hodnota pro "dim" je obvykle pod 50 luxů,
    a pro "bright" nad 10000 luxů
  */
  console.log(event.value);

});

window.addEventListener("lightlevel", function (event) {
  // Possible values: "normal", "bright", "dim"
  console.log(event.value);

});

Proximity sensor

Zjistí, jak daleko je zařízení od jiného objektu.

window.addEventListener("deviceproximity", function (event) {

  // Zjistí vzdálenost zařízení, v cm
  console.log(event.value);


  // Maximální vzdálenost, kterou je senzor schopen určit, v cm
  console.log(event.max);


  // Minimální vzdálenost, kterou je senzor schopen určit, v cm
  console.log(event.min);
});

Notification

Umožní zobrazit uživateli upozornění (notifikace).

var notification = navigator.mozNotification;

notification.createNotification(
  "See this", 
  "This is a notification"
);
// Můžete přidat volitelný třetí parametr,,
// který bude obsahovat URL icony

Privilegovaná API

Tato API mohou být používána jen v privilegovaných aplikacích.

Kompletní přehled:

 • Device Storage API
 • Browser API
 • TCP Socket API
 • Contacts API
 • systemXHR

Device Storage API

Zpřístupňuje soubory uložené v zařízení.

var storage = navigator.getDeviceStorage("videos"),

  cursor = storage.enumerate();


cursor.onerror = function() {
  console.error("Error in DeviceStorage.enumerate()", cursor.error.name);

};cursor.onsuccess = function() {

  if (!cursor.result)
 
    return;

  }


  var file = cursor.result;

  // Pokud se jedná o video, přeskoč ho
  if (file.type.substring(0, 6) !== "video/") {

    cursor.continue();

    return;
  }

  // Pokud video nejde přehrát, přeskoč ho
  var testplayer = document.createElement("video");

  if (!testplayer.canPlayType(file.type)) {

    cursor.continue();

    return;
  }

  // Zobraz soubor
  console.log(file.name);
};

Browser API

Slouží k implementaci vašeho vlastního webového prohlížeče. Více najdete na stránce BrowserAPI.

iframe.addEventListener("mozbrowserlocationchange", function(e) {
  console.log(e.detail);
});

iframe.addEventListener("mozbrowsersecuritychange", function(e) {
  // "secure", "insecure", or "broken". "broken" značí smíšený obsah.
  console.log(e.detail.state);
});

iframe.addEventListener("mozbrowsercontextmenu", function(e) {
  // Zobrazí kontextovou nabídku
});

TCP Socket API

Nízkoúrovňové API pro TCP socket, zahrnuje podporu SSL.

var TCPSocket = navigator.mozTCPSocket.open(
  host, 
  port, 
  {
    useSSL: crypto,
    binaryType: "arraybuffer"
  }
);

Contacts API

Zpřístupňuje kontakty uložené na zařízení – přidávání, čtení, editaci.

var contact = new mozContact();

contact.init({name: "Tom"});

var request = navigator.mozContacts.save(contact);

request.onsuccess = function() {
  console.log("Success");

};request.onerror = function() {
  console.log("Error")

};

systemXHR

Umožňuje XMLHTTPRequest napříč jednotlivými doménami. V sekci permissions v manifestu specifikujte  – "systemXHR":{} – a můžete ho použít.

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("GET", anyURL, true);

Certifikovaná API

Certifikovaná API jsou dostupná pouze systému a předinstalovaným aplikacím.

Kompletní přehled:

 • WebTelephony
 • WebSMS
 • Idle API
 • Settings API
 • Power Management API
 • Mobile Connection API
 • WiFi Information API
 • WebBluetooth
 • Permissions API
 • Network Stats API
 • Camera API
 • Time/Clock API
 • Attention screen
 • Voicemail

Platform support

Uvedená API jsou v různém stádiu realizace, více o tom najdete v přehledu plánovaných API pro Firefox OS.

Plánovaná API

Ačkoliv se na nich zatím nepracuje, zde je přehled API, která jsou plánována do budoucna.

 • Resource lock API
 • UDP Datagram Socket API
 • Peer to Peer API
 • WebNFC
 • WebUSB
 • HTTP-cache API
 • Calendar API
 • Spellcheck API
 • LogAPI
 • Keyboard/IME API
 • WebRTC
 • FileHandle API
 • Sync API

Otestujte nová API

Některá z uvedených API si můžete vyzkoušet v Firefox OS Boilerplate App, dostupné z  webapp.js.

Firefox-OS-Boilerplate-App-new-UI	
		

Martin Hassman založil a vede magazín Zdroják. Absolvoval VŠCHT Praha. Byl u založení projektu CZilla (dnes už nepamatujete, nevadí). Stavěl mosty a metal cestu pro HTML5 (to tu ještě máme). V GUG.cz organizoval akce pro vývojáře (a jestli neumřeli, kódují si dodnes…).

Komentáře: 6

Přehled komentářů

comodoro experimentální
Martin Hassman Re: experimentální
comodoro pozdě
Martin Hassman Re: pozdě
mcepl parseInt(battery.chargingTime / 60, 10),
 ???
Martin Hassman
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=7203