Přejít k navigační liště
Komentáře: 5

Přehled podpory XML v PHP5 (díl 1)

Snad každý programátor webových aplikací se setkal ve své praxi s nutností zpracovat data ve formátu XML. V šestidílném seriálu Jiřího Koska si představíme nástroje a techniky, jaké máme k dispozici v aktuální verzi PHP 5, a na příkladech si ukážeme jejich silné stránky a jejich slabiny.

Komentáře: 5

DOM – načteme to do paměti (díl 4)

Rozhraní DOM (Document Object Model) je standardní rozhraní pro práci s dokumenty XML definované konsorciem W3C. Rozhraní definuje způsob, jakým se dokument XML mapuje na hierarchii objektů v paměti. V dnešním pokračování seriálu o XML a PHP si ukážeme, jak lze s tímto rozhraním pracovat v jazyce PHP5.

Komentáře: 65

XSLT – jazyk budoucnosti (díl 6)

Protože je dnes stále více dat dostupných v XML, vznikla potřeba jazyka, který umožní jednoduše popsat způsob převodu mezi různými formáty založenými na XML. Právě XSLT je jazyk, který umí jednoduše popsat, jak se má dokument XML převést na dokument XML s jinou strukturou, případně do podoby stránky HTML nebo dokonce do čistého textu.

Kontrolní číslice čárového kódu (úloha z kroužku programování pro děti)

Kolik lidí si podle vás v supermarketu kontroluje účtenku, aby se ujistili, zda jim namarkovali vše správně? Obvykle ne mnoho, jelikož čárový kód je tak spolehlivý, že mu důvěřují, že funguje. (Já tedy vídám, že si to lidé kontrolují a namátkově to dělám tady. Přeci jen je tam lidský prvek, ne vše se markuje podle kódu, případně může být zboží špatně přiřazeno).