Cassandra 0.8

Dnes byla ohlášena nová verze NoSQL databáze Cassandra, jež pochází z Facebooku, ale v roce 2008 byla uvolněna jako open-source, a dnes ji používají i další firmy s „velkými daty“, např. Twitter nebo Digg.Nová verze přináší dvě zásadní novinky.

První (a důležitější) z nich je jazyk Cassandra Query Language (CQL), který používá syntaxi podobnou SQL. Najdete v něm tedy jak příkazy pro manipulaci s daty (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE), tak i příkazy pro změnu schématu (CREATE KEYSPACE, CREATE COLUMNFAMILY, …).

Druhou novinkou je zavedení podpory pro čítače (counters) do API – byl zaveden nový typ (super)column family. Implementace čítačů v distribuovaném prostředí ale není vůbec jednoduchá a aktuální implementace ještě nesplňuje všechny požadavky pro spolehlivé nasazení, především idempotenci prováděných operací. V případě, že nám operace vytimeoutuje, totiž nevíme, jestli na některém nodu v clusteru byla operace zaznamenána. Kdybychom operaci prostě zopakovali, mohlo by to vést k dvojité inkrementaci/de­krementaci.

Dobrou zprávou pro ty, kteří Cassandru provozují, je to, že upgrade z verze 0.7 na 0.8 je provést bez nutnosti vypnout celý cluster a klienti pracující proti rozhraní verze 0.7 budou bez problémů fungovat i nadále.

Zatím nebyl přidán žádný komentář, buďte první!

Přidat komentář
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=2219