CSS podle User-Agent

Kompatibilita prohlížečů je věc spíš vysněná než reálná. V praxi každý kodér zjistí, že se prohlížeče od sebe liší. Technicky správným způsobem, jak k těmto odlišnostem přistoupit, je detekovat možnosti prohlížečů a jim přizpůsobit zobrazované prvky. Tedy např. zjistit, zda prohlížeč „umí kulaté rohy“, a pokud ano, tak použít standardní metodu, pokud ne, tak zobrazit hranaté, nebo obrázkovou náhradu. Detekce by vždy měla probíhat právě podle toho, co prohlížeč umí, a ne podle toho, jak se jmenuje. Přesto se může objevit situace, v níž je potřeba rozlišit prohlížeče podle UA (User-Agent) řetězce.

Knihovna CssUserAgent nabízí právě tuto funkci – detekuje UA a podle něj přidá HTML určité „class“, podobně jako knihovna Modernizr. Ve svém CSS pak můžete nastylovat např. prvky pro mobilní prohlížeče nebo pro IE. Přesto však dávejte vždy přednost detekci schopností (Capabilities) před detekcí jména prohlížeče – v budoucí / jiné verzi téhož se může chování změnit. Detekci podle UA ponechte jako záložní řešení pro opravy konkrétní specifické chyby v dané verzi. 

Začal programovat v roce 1984 s programovatelnou kalkulačkou. Pokračoval k BASICu, assembleru Z80, Forthu, Pascalu, Céčku, dalším assemblerům, před časem v PHP a teď by rád neprogramoval a radši se věnoval starým počítačům.

Komentáře: 8

Přehled komentářů

blizzboz Re: CSS podle User-Agent
juraj UAString?
Martin Malý Re: UAString?
blizzboz Re: UAString?
blizzboz Re: UAString?
juraj Re: UAString?
Martin Malý Re: UAString?
blizzboz Re: UAString?
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=1900