ECMAScript 5 – funkce a typ Function

Na webu WebNT vyšel článek o ECMAScriptu 5, věnovaný funkcím a typu Function. Článek probírá funkce z hlediska programové struktury v ECMAScriptu (first class object, funkcionální programování, uzávěry apod.) i z hlediska reprezentace pomocí typu objektu Function.

Zatím nebyl přidán žádný komentář, buďte první!

Přidat komentář
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=1530