Framework Sammy – návrat HREF

V RIA, založených na velkém množství Javascriptu na straně klienta, se události, které nastanou po kliknutí uživatele, velmi často řeší pomocí elementu A s atributem onclick, nebo se navěšuje tato událost přímo JavaScriptem na elementy v DOMu. S oprášením elementu HREF přichází minimalistický framework Sammy, který vychází z přístupu frameworku Sinatra.

Sammy nabízí jednoduchou metodu volání událostí z elementu A – pomocí URL s hashem. Tag bude vypadat např. takto:

<a href="#/login">Přihlášení</login>

a obsluha bude asociována s URL http://example.com/#/login. O obsluhu takovýchto URL se stará právě Sammy.

Framework je postaven nad jQuery a lze jej s jQuery bez problémů používat.

Zdroj: Brit Gardner

Začal programovat v roce 1984 s programovatelnou kalkulačkou. Pokračoval k BASICu, assembleru Z80, Forthu, Pascalu, Céčku, dalším assemblerům, před časem v PHP a teď by rád neprogramoval a radši se věnoval starým počítačům.

Komentáře: 2

Přehled komentářů

Hrach nasweb? WTF
Martin Malý Re: nasweb? WTF
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=1454