JavaScript jako webový asembler?

Před časem vzbudilo tohle tvrzení na stránkách Zdrojáku lehkou kontroverzi. Stejnou kontroverzi vzbudilo i u čtenářů článku Scotta Hanselmana. Autor položil tento dotaz známým JS odborníkům – mezi jinými např. Brendanu Eichovi či Douglasu Crockfordovi, tedy lidem, kteří mají k JavaScriptu opravdu velmi blízko. Jejich názor na toto tvrzení si můžete přečíst v druhém článku – nepřekvapivě s tvrzením víceméně souhlasí: Douglas Crockford upřesňuje, že JavaScript je spíš webový VM, Brendan Eich říká, že „JavaScript je tak nízkoúrovňový, jak jen to šlo, ovšem s některými vysokoúrovňovými vlastnostmi“ a dodává, že sám nazývá JS „webovým x86“.

Odkázaný článek popisuje i některé důvody, proč se v roli tohoto jazyka či virtuálního stroje neuchytila Java / JVM a proč „skripty daly na frak bytekódu“.

Začal programovat v roce 1984 s programovatelnou kalkulačkou. Pokračoval k BASICu, assembleru Z80, Forthu, Pascalu, Céčku, dalším assemblerům, před časem v PHP a teď by rád neprogramoval a radši se věnoval starým počítačům.

Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=2286