Libo programátorský data mining? Data z GitHubu jsou na Google BigQuery

GitHub, populární služba na hostování GIT repozitářů, zpřístupnila svá data pomocí služby Google BigQuery. Můžete tak provádět data mining nad všemi veřejnými repozitáři s odezvou několik vteřin.

Služba je postavená na projektu Githubarchive­.org, který má vlastní API k získávání archivních dat pro statistické účely, a který archivuje všech 18 typů událostí, jež můžou na GitHubu u projektu nastat (push, fork, komentář commitu, stažení atd.)

Ta pravá legrace ovšem nastává při použití Google BigQuery, který umožňuje se pomocí SQL tohoto archivu dotazovat. Kupříkladu pomocí tohoto dotazu zjistíte, jak na tom bylo přispívání do jednotlivých projektů v tomto březnu napříč programovacími jazyky:

SELECT count(repository_name) as pushes, repository_language
FROM [publicdata:samples.github_timeline]
WHERE type="PushEvent"
    AND PARSE_UTC_USEC(created_at) >= PARSE_UTC_USEC('2012-03-01 00:00:00') AND PARSE_UTC_USEC(created_at) < PARSE_UTC_USEC('2012-04-01 00:00:00')
GROUP BY repository_language
ORDER BY pushes DESC
LIMIT 100

A tady je výsledek:

Záměnou PushEvent v SQL dotazu za další události můžete podobně získat žebříček počtu stažení ( DownloadEvent) nebo třeba sledování ( WatchEvent).

Výsledná data můžou být rozhodně zajímavá a pokud je nám známo, GitHub je první službou v historii, která podobná data veřejně zpřístupnila, navíc snadno zpracovatelným způsobem. Jistě, GitHub obsahuje jen vzorek všech programátorských projektů a účty na něm má jen zlomek programátorů, jedná se ovšem o službu dost populární na to, aby získaná data dávala nějaký smysl.

Příklady dalších šikovných dotazů najdete v dokumentaci projektu, níže pak najdete jednoduchou infografiku z dubnových dat, která byla publikována na GitHub blogu.

Martin Hassman založil a vede magazín Zdroják. Absolvoval VŠCHT Praha. Byl u založení projektu CZilla (dnes už nepamatujete, nevadí). Stavěl mosty a metal cestu pro HTML5 (to tu ještě máme). V GUG.cz organizoval akce pro vývojáře (a jestli neumřeli, kódují si dodnes…).

Zatím nebyl přidán žádný komentář, buďte první!

Přidat komentář
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=2553