PHP: Je rychlejší singleton nebo statická třída?

Singleton patří bez nadsázky k jednomu z nejpopulárnějších návrhových vzorů; je velmi snadno pochopitelný a implementovatelný i v jazycích, kde objektová podpora není nijak extra mocná, jako např. v PHP. Leckdy se jimi ale řeší i věci, kde by bylo vhodnější použít jinou jazykovou konstrukci, například statickou třídu. Doru Moisa se zaměřil na srovnání singletonu a statické třídy z hlediska rychlosti volání. Svá měření shrnul v článku Static Call versus Singleton Call in PHP.

Začal programovat v roce 1984 s programovatelnou kalkulačkou. Pokračoval k BASICu, assembleru Z80, Forthu, Pascalu, Céčku, dalším assemblerům, před časem v PHP a teď by rád neprogramoval a radši se věnoval starým počítačům.

Komentáře: 3

Přehled komentářů

v6ak Jiná kritéria
Martin Malý Re: Jiná kritéria
v6ak Re: Jiná kritéria
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=1011