PHP Security Checklist

Při programování webových aplikací je třeba intenzivně pamatovat na bezpečnost a dbát na dodržení obecných bezpečnostních zásad, i speciálních, platných pro ten který jazyk. Na webu SK89Q vyšel seznam bezpečnostních otázek („security checklist“) pro jazyk PHP, který v podobě stručných hesel shrnuje základní bezpečnostní pravidla, která je nutno dodržovat. Inspirovat se mohou i vývojáři v jiných jazycích.

Začal programovat v roce 1984 s programovatelnou kalkulačkou. Pokračoval k BASICu, assembleru Z80, Forthu, Pascalu, Céčku, dalším assemblerům, před časem v PHP a teď by rád neprogramoval a radši se věnoval starým počítačům.

Komentáře: 1

Přehled komentářů

romee asp.net
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=1123