W3C připravuje standard pro fullscreen mód prohlížečů

Dnes W3C vydalo první návrh tzv. fullscreen standardu. Díky němu můžou webové aplikace a stránky snadno zobrazit jakoukoliv svou část ve fullscreen módu.

Základní přehled:

  • jakýkoliv element stránky může být zobrazen ve fullscreen módu, pokud se na něm zavolá metoda  element.requestFullscreen()
  • tento mód je ukončen zavoláním metody document.exitFullscreen()
  • vlastnost document.fullscreenElement odkazuje na element stránky, který je aktuálně zobrazen ve fullscreen módu, jinak obsahuje  null 
  • změny fullscreen módu vyvolají událost fullscreenchange
  • pseudotřída :fullscreen v selektoru omezí platnost CSS pravidel na fullscreen mód, můžete tak jinak stylovat element (box, dialog), pokud je zobrazen ve fullscreen módu
  • pseudoelement ::backdrop vytváří pozadí pro zobrazený prvek ve fullscreenu a slouží k vytvoření lightboxu (tj. zatemnění neaktivního zbytku dokumentu)
  • z bezpečnostních důvodů nelze fullscreen mód vyvolat z iframe, pokud nemá explicitně nastaven atribut  allowfullscreen

Jedná se zatím o první návrh, který se může dále vyvíjet do odlišné podoby od té výše uvedené. Považujte jej zatím pouze za předzvěst budoucnosti.

Martin Hassman založil a vede magazín Zdroják. Absolvoval VŠCHT Praha. Byl u založení projektu CZilla (dnes už nepamatujete, nevadí). Stavěl mosty a metal cestu pro HTML5 (to tu ještě máme). V GUG.cz organizoval akce pro vývojáře (a jestli neumřeli, kódují si dodnes…).

Komentáře: 1

Přehled komentářů

srigi [ok]
Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=2643