Jak moc zasahují javascriptové frameworky do globálního jmenného prostoru?

Tuto otázku si položil Mats Bryntse a pokusil se na ni najít odpověď. Pro porovnání vytvořil jednoduchý nástroj, který počet globálních identifikátorů u každého frameworku změří. Jak? Načte jej do iframe a spočítá, kolik globálních identifikátorů přibylo. Nejlépe je na tom framework YUI, který používá jen jeden ( YAHOO), framework jQuery používá dva ( $ a jQuery), Dojo jich používá 5, Prototype 25 a MooTools dokonce 149. Zajímavostí je i skript měřící návštěvnost pro Google Analytics, který ke své celkem jednoduché funkčnosti používá 76 globálních identifikátorů.

Nejedná se o statistiku jedinou. Matsův nástroj spočítá i počet identifikátorů, které daný framework vloží do runtime objektů JavaScriptu (např. rozšíření řetězců o další metody). Ale to už je úplně jiná, byť také zajímavá, statistika (najdete ji v témže nástroji ve sloupci „Augmented“).

Martin Hassman založil a vede magazín Zdroják. Absolvoval VŠCHT Praha. Byl u založení projektu CZilla (dnes už nepamatujete, nevadí). Stavěl mosty a metal cestu pro HTML5 (to tu ještě máme). V GUG.cz organizoval akce pro vývojáře (a jestli neumřeli, kódují si dodnes…).

Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=436