Návykovost mobilních aplikací je srovnatelná se závislostí na hracích automatech

Mnoho mobilních aplikací na trhu dnes spolu soupeří o přízeň uživatelů – lépe řečeno o jejich závislost na mobilech. Vytváření závislosti je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak si zákazníka udržet.

Mnoho mobilních aplikací na trhu dnes spolu soupeří o přízeň uživatelů – lépe řečeno o jejich závislost na mobilech. Vytváření závislosti je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak si zákazníka udržet. Pro vývojáře mobilních aplikací to přináší značnou míru zodpovědnosti. Rozhodnutí, která udělají při designu aplikací, mohou mít dalekosáhlý dopad na životy jejich uživatelů. Josef Holý ze společnosti MSD IT je odborníkem na etiku mobilních aplikací. Tématu se bude věnovat i ve své přednášce na mDevCamp, největší akci pro mobilní nadšence u nás, která se koná 15. června v Praze.

Jak jste na téma své přednášky přišel?

Již dlouhou dobu se zabývám dopady technologií na životy lidí a to včetně etických aspektů. V posledních asi dvou letech se předmětem mého zájmu stalo téma umělé inteligence, která bude mít v následujících letech velice pravděpodobně obrovský dopad na společnost a na její fungování. To už se ostatně děje – tzv. uměle inteligentní systémy Facebooku moderují náš veřejný diskurs, Netflix a Spotify náš vizuální a hudební vkus a Amazon naše nákupní chování.

Je otázka, jak moc si byli tvůrci těchto systémů vědomi etického rozměru a dopadů jejich práce. Poslední aféry Facebooku napovídají, že inženýři udělali někde chybu ;)

Kterým etickým výzvám dnes stavitele aplikací čelí? Které etické problémy třeba již existující aplikace mají?

Digitální technologie se díky smartphonům staly nedílnou součástí našeho života. Někteří lidé dokonce říkají, že mobilní telefon je nejintimnější nástroj, který kdy lidé používali. To má řadu aspektů s etickým rozměrem, od sběru dat o uživatelích, což má přímý dopad na soukromí, přes moderování jejich životního stylu například pomocí gamifikace, implementace zpětnovazebních smyček, které v uživatelích vytváří návyk, až po tvorbu uměle inteligentních systémů, které mohou být „biased”, tedy mohou mít určité předsudky.

Samostatnou kapitolou je pak návykovost mobilních aplikací, která již začíná být vnímána jako regulérní typ závislosti, podobný závislosti třeba na hracích automatech.

Které hlavní výzvy budou podle Vás lidé v této oblasti řešit za deset let?

Jednoznačně návrh uměle inteligentních systémů. Je třeba nadefinovat procesy pro tvorbu etické AI (umělé inteligence), a to v co nejtěsnější spolupráci s humanitními obory, jako je antropologie, psychologie, sociologie, historie apod. K podobnému skloubení digitálních technologií s humanitními vědami už ostatně došlo relativně nedávno – před patnácti až dvaceti lety dělaly UX jen velké firmy a většina počítačových programů na PC byla ošklivých, webové stránky jakbysmet. Po nástupu smartphonů se zpopularizoval Design Thinking a dnes dělá UX každá agentura. Design orientovaný na uživatele (Design Thinking) kombinuje technologie s psychologií a s dalšími humanitními vědami. Podobně bude třeba skloubit humanitní vědy s obory umělé inteligence a strojového učení.

Také si myslím, že se v roce 2030 lidé budou divit, jak jsme mohli v roce 2018 dávat smartphony a tablety do rukou 6letým dětem, když třeba panáka vodky bychom jim nikdy nedali.

Vnímají dnes vývojáři aplikací, že mají určitou odpovědnost?

Například poslední aféry Facebooku týkající se nakládání s daty jejich uživatelů (aféra Cambridge Analytica) či zneužití algoritmů Facebooku pro manipulaci různých voleb (USA, Brexit, Česko) ukazují, že vědomí zodpovědnosti bylo řekněme slabé.

Velká část vznikajících aplikací také stále používá metody na „zaháčkování” uživatelů pomocí různých notifikací apod., což přímo vyplývá z obchodních modelů, na kterých tyto aplikace běží (reklama, sběr dat, apod.). Zde je to na zodpovědnosti jednoho každého člověka, který se na tvorbě takových aplikací podílí.

Nicméně věřím, že všechny problémy, kterými procházíme a které nás ještě čekají, budou jen přechodné, že se z nich poučíme a že se situace bude zlepšovat.

Josef Holý se ve své přednášce na mDevCamp bude věnovat tématu Ethical Software Development”. Více informací o dalších speakerech a o mDevCamp včetně registrace najdete na www.mdevcamp.eu.

Kdy a kde?

mDevCamp 2018
15. června 2018
Kongresové centrum Praha
www.mdevcamp.eu

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

         

 

 

Mediální partneři

  

 

Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=21419