ÚS: Preventivní uchovávání údajů o komunikaci je protiústavní

Právní úprava, na jejímž základě bylo prováděno preventivní uchovávání údajů o internetové a telefonické komunikaci, je protiústavní. Spornou část zákona a celou prováděcí vyhlášku dnes zrušil Ústavní soud. (text nálezu ÚS, PDF, 440kB, in: Ústavní soud zrušil část zákona o elektronických komunikacích)

Takzvané provozní a lokalizační údaje o uskutečněné komunikaci dosud museli operátoři a poskytovatelé internetového připojení uchovávat nejméně půl roku. Šlo o údaje o veškeré telefonní a faxové komunikaci včetně času a čísel volajícího a volaného, dále údaje o textových zprávách, e-mailové komunikaci, návštěvách webových stránek a využívání některých internetových služeb. Nejpozději po roce museli data sami zlikvidovat. Povinnost uchovávání údajů se nijak nevztahovala na obsah sdělení. Z výpisů však lze vysledovat stopy elektronických aktivit člověka a podrobnosti o tom, kdo, kdy a s kým komunikoval.

Ústavní soud potvrdil názory, že norma nepřiměřeně zasahuje do soukromí lidí a chybí v ní mantinely a přesná pravidla pro využívání nashromážděných informací. „Dále je třeba napadené úpravě vytknout, že dotčení jednotlivci nedisponují dostatečnými zárukami proti riziku zneužití údajů a svévole,“ uvedla v nálezu soudkyně zpravodajka Eliška Wagnerová.

Návrh směřující proti sporné právní úpravě podalo před rokem 51 poslanců zastoupených Markem Bendou (ODS). Nespokojení poslanci tvrdili, že zákonná úprava porušovala základní práva na ochranu soukromého a rodinného života, ochranu před neoprávněným shromažďováním osobních údajů a ochranu listovního tajemství. Předmětem jejich návrhu byl § 97 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání.

Směrnice měla původně sloužit především pro boj s terorismem. Podle kritiků se ale z české normy stala rutinní pomůcka policejní práce. Vyšetřovatelé prý o údaje žádají zcela automaticky, a to i v banálních případech.

Ústavní soud dnes kritizoval nejen konkrétní právní úpravu, ale shromažďování dat o komunikaci obecně. Podle ÚS je otázka, zda by vůbec operátoři a poskytovatelé internetu měli uchovávat údaje o komunikaci svých zákazníků a používat je pro vlastní potřebu, například při vymáhání pohledávek, rozvoji obchodní činnosti a v marketingu. „Tato skutečnost se Ústavnímu soudu jeví jako nežádoucí zejména z toho důvodu, že v zákoně o elektronických komunikacích ani v jiných právních předpisech není toto oprávnění a jeho účel blíže a podrobněji regulován, nejsou striktně vymezena práva a povinnosti, rozsah uchovávaných údajů, doba a způsob uchovávání, stejně jako nejsou blíže konkretizovány požadavky na jejich zabezpečení a kontrolní mechanismy,“ stojí v závěru nálezu.

Zdroj: ČTK, České Noviny

Zdroj: https://www.zdrojak.cz/?p=2098